HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rotterdam komt terug op plan sluiting wijkvestigingen
07-04-2016
Rotterdam komt terug op het in 2011 ingezette beleid om het aantal wijkvestigingen terug te brengen naar zes, zo zegt Theo Kemperman, directeur Bibliotheek Rotterdam, vandaag in een interview in NRC Handelsblad. In plaats daarvan komt er een netwerk van grote en kleine vestigingen en servicepunten, afhankelijk van de behoeftes in de wijken. 
In 2011 besloot Rotterdam tot een herstructurering van de bibliotheek, in het kader waarvan het toenmalige aantal van 24 wijkvestigingen zou moeten worden teruggebracht naar 6 grote bibliotheekvestigingen in 2020. Eind 2011 sloten de eerste drie Rotterdamse vestigingen in  Blijdorp, Kralingen/Crooswijk en Zuidwijk. Mart Toet, toenmalig directeur van Bibliotheek Rotterdam, sprak in 2012 tegenover Bibliotheekblad van een nieuw concept met zes hoogwaardige vestigingen ter vervanging van een aantal minder toekomstbestendige, verouderde filialen, waardoor een bibliotheek ontstaat 'die klaar is voor de toekomst'. 

De vorig jaar als bibliotheekdirecteur aangetreden Theo Kemperman komt nu dus terug op het ingezette beleid. Kemperman zegt daarover in NRC Handelsblad: 'Ik kwam tot de conclusie dat het plan van toen niet meer aansluit bij de behoeftes van de stad en de veranderde rol van bibliotheken. Mensen komen niet meer alleen om boeken te lenen. Het is meer en meer een ontmoetingsplek geworden en een plek waar mensen op allerlei manieren informatie tot zich nemen, digitaal en op papier.' Ton van Vlimmeren, directeur Bibliotheek Utrecht, noemde het besluit tot sluiting van de wijkvestigingen tijdens een vergadering van de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 9 maart jl een 'historische vergissing'. Van Vlimmeren, door de Rotterdamse gemeenteraad gevraagd om zijn visie te geven, sprak zijn waardering uit voor het nieuwe plan van Kemperman.

Er zijn sinds 2011 elf filialen opgeheven, waardoor er nu dus nog 15 van de vroegere 26 vestigingen over zijn (inclusief een vestiging in Rozenburg die de bibliotheek in 2014 in beheer heeft gekregen en inclusief een zogeheten ‘plug-in bibliotheek’ (een onbemande vestiging)). Kemperman wil naar negen volwaardige vestigingen en vijftien kleinere servicepunten in bijvoorbeeld buurthuizen, welzijnsinstellingen, bedrijven en openbaarvervoerknooppunten, zoals het Centraal Station, aldus NRC.

Het Rotterdamse college volgt in haar raadsvoorstel Uitgangspunten meerjaren-bibliotheekbeleid (pdf) deze visie en wil met het nieuwe bibliotheekbeleid in gaan zetten op meer differentiatie.
'Het huidige beleid gaat uit van een beperkt aantal grotere, centraal gelegen uniforme filialen, terwijl de doelgroepen waarop de bibliotheek zich met een belangrijk deel van zijn producten en diensten richt, juist vaak minder mobiele groepen zijn, zoals ouderen, gezinnen met jonge kinderen, laaggeletterden (waaronder migranten) en digibeten. Juist voor deze mensen is een bibliotheekvestiging vaak één van de laatste publieke dienstverleners en ontmoetingsplaatsen in de buurt. Het college vindt het daarom belangrijk dat laagdrempelige (bibliotheek)voorzieningen in hun eigen buurt aanwezig zijn en dat daarvoor niet te ver gereisd hoeft te worden. Daarnaast hecht het college eraan dat ook meer mobiele en hoger opgeleide doelgroepen door de bibliotheek goed worden bediend met producten en diensten op het gebied van cultuur, ontmoeting, debat en nieuwe media. Ook in de andere grote steden in Nederland wordt ingezet op een gedifferentieerd aanbod in combinatie met ruime aanwezigheid in de wijken. Differentiatie is dus wat het college betreft mogelijk en wenselijk; niet alle (wettelijke) bibliotheektaken hoeven in elk filiaal in de volle breedte aangeboden te worden. Toegevoegde waarde kan geboden worden door samen te werken met andere wijkpartijen en daarbij ook te kijken of en op welke wijze voorzieningen en locaties gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld in een Huis van de Wijk,' aldus het college.

Naast het uitgangspunt dat de bibliotheek, onder andere via het vestigingsbeleid, zorg dient te dragen voor bereikbaarheid en toegankelijkheid, zijn er meerdere uitgangspunten voor de formulering van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Zo dient de bibliotheek, bijvoorbeeld, met maatwerk te zorgen voor een producten- en dienstenaanbod dat is afgestemd op de verschillende doelgroepen in de stad, en de omstandigheden en behoeften van een wijk of gebied. Bibliotheek Rotterdam zal de uitgangspunten de komende tijd vertalen in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

Overigens preludeerde de toen net aangetreden Theo Kemperman vorig jaar in een interview in Bibliotheekblad  (nummer 5, 2015 - pdf) al op een aanpassing van het vestigingenbeleid. Kemperman stelde dat er 'duidelijke signalen zijn die wellicht nopen tot herijking' van het vestigingenbeleid. Ook zijn voorganger Gert Staal hintte in hetzelfde nummer van Bibliotheekblad (pdf) reeds op een bijstelling van het vestigingenbeleid. 'Ik wilde, nu de bibliotheek halverwege het programma van sluitingen is, eens kijken: was het eigenlijk wel een goed idee? Was het wel verstandig? Er zijn er nu nog 14 of 15 open. (...) Ik wilde eens goed kijken wat de gevolgen van de sluiting van wijkvestigingen zijn, voordat we daarmee verder zouden gaan,' aldus Staal destijds.

Het collegevoorstel wordt vandaag behandeld tijdens de raadsvergadering. De verwachting is dat een meerderheid van de fracties met het voorstel in zal stemmen. Daarvoor blijft het huidige jaarlijkse subsidiebedrag van bijna 19 miljoen euro beschikbaar.
 
De raad zal het vandaag ook nog hebben over de deelname van de bibliotheek in het project Hart van Zuid. Bibliotheek Rotterdam wil niet de oorspronkelijk geplande 2000, maar slechts 500 vierkante meter gebruiken in het te bouwen Kunstenpand op Zuid, om zo geld te besparen dat elders in de stad gebruikt kan worden voor filialen.  Dit voornemen leidde in februari nog tot een aanvaring tussen de wethouders Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar) en Pex Langenberg (cultuur, D66). Bibliotheek Rotterdam sloot onlangs een overeenkomst met Theater Zuidplein om samen 250 studieplaatsen te realiseren in Hart van Zuid, waarvan de opening voor 2018 gepland staat.

Update: Het collegevoorstel 'Uitgangspunten meerjaren-bibliotheekbeleid' is tijdens de raadsvergadering (zie live verslag vanaf ca 4:28:00) op 7 april (met inachtneming van o.a een amendement aangaande vergroting van het bereik van de bibliotheek) met meerderheid van stemmen aangenomen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie