HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reorganisatie NBD Biblion kost 40 fte
25-04-2016
Vrijdag 22 april jl. heeft NBD Biblion de contouren van de nieuwe organisatie bekendgemaakt aan haar medewerkers. De organisatie krijgt een nieuwe structuur en wordt van 197 fte teruggebracht naar 157 fte. De verwachting is dat de nieuwe organisatie op 1 juli 2016 van start zal gaan. 
NBD Biblion meldt in een persbericht dat de nieuwe organisatie zal gaan bestaan uit drie business units: Media, Data en Business on Demand. Deze units worden ondersteund door enkele kleine stafafdelingen, waaronder een nieuwe afdeling New Business. Deze laatste afdeling moet zich in nauw overleg met de bibliotheekbranche gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de bibliotheekbranche conform de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, om zo maximaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de klant.

In de nieuwe structuur verdwijnt een aantal gespecialiseerde functies in de productie en krijgt de afdeling ICT een volledig nieuwe opzet om haar rol als business partner nog beter te vervullen. Ook het management wordt niet gespaard. Er komen minder leidinggevende posities en het aantal staffunctionarissen wordt teruggebracht, aldus NBD Biblion.

NBD Biblion kondigde de reorganisatie begin januari reeds aan. De serviceorganisatie stelde toen dat de omzetten op boeken en overige media sinds 2009 teruglopen en dat die ontwikkeling zich waarschijnlijk voort zal zetten, waardoor bezuinigingen onvermijdelijk zijn geworden. 'We moeten fors ingrijpen om ons bedrijf fit de toekomst in te loodsen. Fit als het gaat om onze financiële resultaten, fit voor wat betreft onze strategie naar de toekomst en fit ten aanzien van onze relatie met de klanten. We zetten met de reorganisatie niet alleen in op bezuinigen, we maken tegelijkertijd een belangrijke kwaliteitsslag,' aldus René Leermakers, algemeen directeur.

Op 22 maart jl. zijn de voorgenomen reorganisatieplannen in een adviesaanvraag voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR). De OR heeft positief geadviseerd. Parallel aan het adviestraject zijn de vakbonden uitgenodigd en is er een principe-akkoord over een plusregeling boven op de regeling sociaal plan opgenomen in de CAO Openbare Bibliotheken. De implementatie van de reorganisatie – inclusief alle herplaatsings- en sollicitatieprocedures – zal wellicht enkele maanden in beslag nemen. Binnenkort volgt meer informatie over de gevolgen van de reorganisatie voor de dienstverlening, zo laat NBD Biblion weten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie