HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Aanbestedingsprocedure Datawarehouse KB van start
02-05-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vrijdag 29 april de procedure gestart voor de aanbesteding van het nieuwe Datawarehouse.  
Het gaat om een zogeheten 'niet-openbare' procedure, aldus de KB, hetgeen betekent dat het traject bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase. 

Eind vorig jaar kondigde de KB aan de bouw van het Datawarehouse opnieuw aan te zullen gaan besteden vanwege 'aanhoudende operationele problemen'. Uit een onafhankelijke audit op het bestaande Datawarehouse was gebleken dat de huidige back-end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is en als gevolg daarvan onbetrouwbaar. Daarom moet de huidige back-end van het Datawarehouse volgens de KB worden vervangen door een meer toekomstvast platform, dat voldoet aan de eisen die de KB stelt.

De KB stelt dat een markverkenning die gehouden is voorafgaand aan het aanbestedingstraject nuttige informatie heeft opgeleverd. Deze marktconsultatie is ingezet om de markt te vragen hoe de wensen die de KB heeft aangaande gegevensverzameling, –opslag en –duiding kunnen worden ingevuld. 'Dankzij deze verkenning, waar twaalf partijen op gereageerd hebben, hebben we ons een realistisch beeld kunnen vormen van de markt en van de (technische) mogelijkheden die er zijn. De input is gebruikt voor het opstellen van criteria voor de aanbestedingsprocedure en voor de vraag die wij stellen aan de markt,' aldus de KB

Een intern projectteam heeft de aanbesteding voorbereid, onder andere door de requirements intern en extern te inventariseren. De informatiemanager heeft gesproken met een aantal POI’s en andere stakeholders om goed zicht te krijgen op wat er rond het Datawarehouse speelt in de sector, zo meldde de KB in februari.

In december sprak de KB de verwachting uit dat het aanbestedingsproces zes tot negen maanden in beslag zal nemen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie