HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Respijt voor Bibliotheek De Wolden
05-05-2016
Een meerderheid van de gemeenteraad van De Wolden heeft tijdens een raadsvergadering op 28 april jl aangegeven geschrokken te zijn van de te verwachten consequenties van het eerdere plan om 180.000 euro te bezuinigen op de bibliotheek, namelijk sluiting van verschillende vestigingen in de gemeente. De meeste fracties gaven aan pas op de plaats te willen maken om een toekomstbestendig bibliotheekplan uit te laten werken, waarbij in de vier grote kernen een bibliotheekfunctie aanwezig blijft. 
De Bibliotheek De Wolden had in 2013 van de gemeente een bezuinigingsopdracht van 180.000 euro gekregen, waardoor er met ingang van 2017 jaarlijks nog 300.000 euro over zou blijven, een bezuiniging van 38 procent. Uit een presentatie van Anneke de Haas, bibliotheekmanager Biblionet Drenthe, voorafgaand aan de raadsvergadering op 31 maart jl was de Woldense raad duidelijk geworden dat de bezuiniging hoe dan ook sluiting van vestigingen tot gevolg zal hebben. De bibliotheek in de gemeente De Wolden (ca 24.000 inwoners) heeft op dit moment vier vestigingen in de grootste kernen Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en De Wijk. Voor de voorziene 300.000 euro kunnen volgens De Haas hoogstens nog twee van de huidige vier vestigingen open gehouden worden, een middelgrote en een kleine bibliotheek. De Haas schetste drie scenario's, afhankelijk van de beschikbare financiën, waarbij in alle gevallen sprake is van het snijden in het aantal vestigingen en/of de grootte van de vestigingen.

Tijdens een opiniërende bespreking over de toekomst van de bibliotheek tijdens de raadsvergadering van 28 april jl gaf een meerderheid van de raad aan geschrokken te zijn van de gevolgen van de bezuinigingen op de bibliotheekvoorziening in De Wolden. Veel fracties benadrukten dat het belang van de bibliotheek verder gaat dan alleen de uitleenfunctie en wezen op de ontmoetingsfunctie in het kader van de leefbaarheid in de kleine kernen en op de belangrijke rol die de bibliotheek speelt bij de aanpak van laaggeletterdheid. 

'Nadat alle fracties zich hadden uitgesproken, concludeerde de burgemeester dat de meeste fracties een pas op de plaats willen maken om een toekomstbestendig bibliotheekplan uit te laten werken, waarbij in de vier grote kernen een bibliotheekfunctie aanwezig is. Wel bezuinigingen, maar in welke mate is afhankelijk van het nadere onderzoek. Bij de behandeling van de Kadernota 2017 in juni van dit jaar zal de raad hierover besluiten nemen,' aldus een kort verslag van de vergadering op de website van de gemeente De Wolden. (Zie ook het Raadsvoorstel toekomst bibliotheek De Wolden (pdf), de Uitwerking drie scenario's biblitoheek De Wolden (pdf) en het  audioverslag van de vergadering.)
'De collegepartijen, VVD en Gemeentebelangen, willen wel nog altijd een deel van de bezuinigingen tot stand brengen, maar dat hoeft niet de volle 180.000 euro te zijn,' zo meldt RTV Drenthe.  Alle raadsfracties willen dat de gemeente de regiefunctie op zich neemt, in plaats van de bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie