HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Lopik kiest voor Karmac
06-05-2016
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik geeft in een voorstel aan de raad aan te willen kiezen voor Karmac voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk vanaf  1 januari 2017. Lopik wil fors bezuinigen op de bibliotheekvoorziening en Karmac heeft volgens het college in dat licht een aantrekkelijker aanbod dan de huidige aanbieder, Bibliotheek Lek en IJssel.
De gemeente Lopik besloot met het Beleidskader Bibliotheek 2015- 2018 tot een bezuiniging van 100.000 euro, van 178.000 euro in 2015 naar 78.000 euro met ingang van 2016. De raad besloot (pdf) op 2 februari jl. echter voor 2016 nog uit te gaan van een budget van 150.000 euro voor de bibliotheek en dit voorjaar een besluit te nemen over de daadwerkelijke invulling van de bibliotheekfunctie, de uitvoerder en het daarbij behorende budget vanaf 2017.

Het Lopikse college stelt nu dus in het raadsvoorstel (pdf) voor om met ingang van 1 januari 2017 het bibliotheekwerk uit te laten voeren door Karmac. Volgens het college zou Karmac een aantrekkelijker aanbod hebben. In een persbericht stelt de gemeente onder andere: 'Voor het raadsvoorstel heeft het college zowel Stichting Lek en IJssel, de huidige aanbieder, alsook Karmac verzocht om een offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk binnen het beschikbare budget en het nieuwe beleidskader dat de raad in 2015 heeft vastgesteld. Uit deze offertes is naar voren gekomen dat Karmac een aantrekkelijker aanbod heeft. Qua dienstverlening is er veel overeenkomst, alleen kan Karmac dit aanbieden tegen een aanmerkelijk lager bedrag. Daarnaast is de contributie voor de leden om bij Karmac "onbeperkt te lenen" fors lager.'

Het college baseert zich op een marktanalyse (pdf) waarvoor Karmac gegevens (pdf) aanleverde en op een aanbod (pdf) van Bibliotheek Lek en IJssel d.d 16 okotber 2015. De structurele kosten voor de gemeente zijn voor het voorstel van Bibliotheek Lek en IJssel jaarlijks 153.000 euro en worden voor het Karmac-voorstel geraamd op 97.500 euro per jaar, zo blijkt uit het raadsvoorstel (pdf).  

Tussen de stukken voor een commissievergadering op 17 mei a.s. is ook al een conceptbrief (pdf) te vinden, gedateerd 31 mei 2016, waarin Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek en IJssel wordt meegedeeld dat de gemeente kiest voor een andere aanbieder. 'Wij zijn voornemens om met ingang van 1 januari 2017 de bibliotheekfunctie bij een andere partij te beleggen. Een partij die invulling kan geven aan een basisbibliotheekfunctie tegen een lager tarief. Wij beseffen dat wij hiermee niet langer onderdeel uitmaken van het provinciale bibliotheekstelsel en dat dit ook beperkingen met zich meebrengt,' aldus het college in de brief.

Uitgangspunten in de plannen voor de nieuwe bibliotheekvoorziening door Karmac zijn onder andere: een collectie van ongeveer 7500 banden; leesbevordering middels Boekstart, groepsbezoeken peuters, leesbevorderingactiviteiten i.s.m. de basisscholen; jaarlijks 5 'waardevrije, laagdrempelige activiteiten' i.s.m maatschappelijke organisaties in Lopik; en het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen in de regio Lekstroom, waarbij wordt gedacht aan het opzetten van een 'Taalhuis Lekstroom'.
In het plan van Karmac blijven de vestigingen in Benschop en Lopik behouden, maar verdwijnen de drie uitleenpunten in Cabauw, Polsbroek en Jaarsveld. Het college stelt ook voor om de bibliotheek in Lopik per 2017 te verhuizen naar Dorpshuis De Schouw. In het dorpshuis zou een bibliotheek moeten komen die 'in samenspraak met de lokale (vrijwillige) maatschappelijke organisaties haar deuren opent als huiskamer voor het dorp' en die het grootste deel van de tijd onbemand zal zijn.

'Met de nieuwe bibliotheek krijgen de inwoners een moderne selfservicebibliotheek met een ruime boekencollectie, tijdschriften en kranten. Via de website kunnen boeken worden gereserveerd. De bibliotheek wordt gerund door gastvrouwen en gastheren (vrijwilligers) en professionele ondersteuning. De bibliotheek biedt tevens ruimte als aantrekkelijke huiskamer met ruimere openingstijden. De bibliotheek gaan samen met de lokale (vrijwillige) maatschappelijke organisaties minimaal vijf keer per jaar activiteiten organiseren, over thema’s als cultuur en ontspanning, lezen en literatuur, mediagebruik en nieuwe media, ontmoeting en debat,' aldus de gemeente in het persbericht.

Het raadsvoorstel wordt op 17 mei a.s. besproken in de commissievergadering en op 31 mei wordt vervolgens een besluit verwacht tijdens de raadsvergadering. Als de raad positief besluit, dan wordt de komende periode gebruikt om te praten met vrijwilligers en direct betrokkenen en Dorpshuis De Schouw in te richten, om op 1 januari 2017 de nieuwe bibliotheek te kunnen openen, zo meldt de gemeente in het communicatieplan (pdf).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

jan de waal
6-5-2016 15:52
Dat is dan heel jammer voor de inwoners van Lopik: Karmac bibliotheken zijn geen landelijk erkende bibliotheken (zij betalen er ook niet aan mee) en zijn uitgesloten van het lenen van e-books, landelijke diensten en producten. Dit soort bezuinigingen is alleen investeren in het verleden Alle nieuwe ontwikkelingen zullen aan Lopik voorbij gaan. 
Helene
9-5-2016 11:47
 Slechte zaak!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie