HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB: Vubis-bibliotheken haken eerder aan bij 'landelijk lenen'
01-06-2016
Bibliotheken die werken met het Vubis-systeem van Ieverancier Infor zullen eerder op landelijk lenen met één pas kunnen worden aangesloten dan oorspronkelijk de bedoeling was, zo meldt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Dit nadat Vubis-bibliotheken hadden laten blijken het gevoel te krijgen een achterstand op te lopen ten opzichte van de  BicatWise-bibliotheken, die volgens de initiële plannen eerst aangesloten zouden worden.
De opdracht van de VOB aan OCLC/HKA om landelijk lenen met één bibliotheekpas binnen de BicatWise-systemen te realiseren zorgde voor enige onrust bij de bibliotheken die werken met Vubis, zo stelt de VOB in een bericht op haar website. 'In de oorspronkelijke opzet werd gekozen voor een volgtijdelijke oplossing: eerst BicatWise en dan Vubis. Voornaamste reden hiervoor was dat het al bestaande Gastlenen-proces door OCLC/HKA eerst robuust moest worden gemaakt. Vubis-bibliotheken gaven het signaal af dat zij het gevoel kregen een achterstand op te lopen,' aldus de VOB. 
In plaats van een zogeheten 'volgtijdelijke aanpak' wordt nu gekozen voor een parallelle aanpak waarbij OCLC/HKA zijn technische specificaties met Infor deelt. De periode tot 1 juli wordt gebruikt om de specificaties verder uit te werken, te testen en uiteindelijk definitief te maken, waardoor de bibliotheken die werken met Vubis sneller op landelijk lenen kunnen worden aangesloten.

De VOB gaf in april aan versnelling van de uitvoering van de Nationale Bibliotheekpas te willen. In het kader daarvan zijn de twee grootste leveranciers van bibliotheeksystemen (zogeheten ILS’en - Integrated Library Systems), OCLC/HKA (BicatWise) en Infor (Vubis) benaderd om het lenen met één pas op te schalen naar landelijk niveau. In eerste instantie werd aan OCLC/HKA, de leverancier die het grootste aantal bibliotheken in Nederland bedient, de opdracht gegeven het lenen met één pas mogelijk te maken in alle bibliotheken die BicatWise gebruiken. De bedoeling was dat die opdracht rond 1 juli wordt afgerond, waarna ook de Vubis-bibliotheken zouden moeten worden aangesloten, zodat voor het eind van 2016 in alle bibliotheken die BicatWise of Vubis gebruiken het lenen met één pas en het terugbrengen in zowel de thuis- als de gastbibliotheek mogelijk is. Op aandringen van de Vubis-bibliotheken is er nu dus voor gekozen deze bibliotheken eerder op landelijk lenen aan te sluiten.

In een ook op de VOB-site gepubliceerde uitleg (pdf) over het traject naar landelijk lenen wordt beschreven hoe de zogeheten hybride oplossing eruitziet, die de VOB voor ogen staat. De hybride oplossing is de variant van gastlenen waarbij het inschrijven van het gastlid via de landelijke infrastructuur (beheerd door de KB) loopt en waarbij het vastleggen van de leentransacties in de ILS'en plaatsvindt.
'Hiermee kunnen we de door de bibliotheken gewenste snelheid maken én maken we gebruik van de landelijke digitale infrastructuur. Kortom, een geïntegreerde oplossing die ook altijd het doel van het VOB-initiatief is geweest. Deze oplossing ligt nu ter beoordeling bij het MT van de KB. Wij hopen op een positieve reactie,' aldus de VOB.

De VOB meldt verder nog dat de business case van Paul Postma inmiddels gereed is. Hierin zijn de verschillende onderdelen benoemd die deel kunnen uitmaken van de Nationale BibliotheekPas (NBP). 'Ze zijn elk afzonderlijk beoordeeld op hun functie voor de NBP, op hun maatschappelijke en financiële waarden, en op de complexiteit van uitvoering. Op basis van deze kenmerken is een stapsgewijze uitrol beschreven om in verschillende fasen de NBP te realiseren,' aldus de VOB. De business case zelf is overigens op de website van de VOB (nog) niet terug te vinden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie