HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Respijt voor Bibliotheek Tynaarlo
03-06-2016
De gemeenteraad van het Drentse Tynaarlo heeft op 31 mei besloten de invulling van de bezuiniging op de bibliotheek met een jaar uit te stellen. Het jaar respijt moet gebruikt worden om te komen tot een goede toekomstvisie voor de bibliotheek.
Tynaarlo (ca 33.000 inwoners) heeft vestigingen in de kernen Zuidlaren, Eelde en Vries, en verzorgt in 19 scholen een Bibliotheek op school.

De gemeente Tynaarlo besloot in 2014 tot een forse bezuiniging op het bibliotheekwerk, waarbij de subsidie stapsgewijs met de helft moet worden teruggebracht naar 280.000 euro in 2018.

Het besluitvormingsproces rond de bezuinigingen op de bibliotheek loopt al sinds 2014 en verliep niet zonder strubbelingen. Zo leidde het besluit tot veel protest vanuit de bevolking omdat veel inwoners vrezen dat er vestigingen zullen verdwijnen of drastisch zullen worden ingekrompen. Er was veel kritiek op het ontbreken van een duidelijke visie op het bibliotheekwerk bij verantwoordelijk wethouder Miriam van Dijk, wat leidde tot onenigheid tussen de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA. De PvdA was met name kritisch omdat de wethouder niet verder kwam dan een samenvatting van de plannen van de bibliotheek. Deze plannen (pdf) waren gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op 1 september 2015 (waarvoor overigens ook Questum was uitgenodigd om zijn advies (pdf) voor een nieuwe invulling van de bibliotheekvoorziening te presenteren) Het voorstel van Biblionet (pdf) behelst (in het meest minimale scenario van 275.000 euro) dat er in elk van de drie grote kernen tenminste een ‘uitleenfunctie' aanwezig is: in Zuidlaren een 'large' vestiging en in Eelde en Vries in sterk afgeslankte vorm, als 'extra small' vestigingen. Coalitiepartner PvdA kwam eind april met een brief waarin de partij haar teleurstelling uitsprak over het ontbreken van inhoudelijke keuzes en oppositiepartij GroenLinks diende een motie van treurnis (die het overigens niet haalde) in tegen de wethouder, die niet in staat bleek vóór de raadsvergadering van 31 mei met een inhoudelijke bibliotheekvisie te komen. 
Bovendien ontstonden er twijfels over de noodzaak van de bezuinigingen toen bekend werd dat de gemeente dit jaar onverwacht 6,1 miljoen euro overhoudt

Een extra complicerende factor is dat het college bovenop de reeds afgesproken bezuinigingen nog eens 50.000 euro extra wil bezuinigen. Dit vanwege het mogelijke besluit van de provincie Drenthe om vanaf volgend jaar geen subsidie meer te verstrekken voor provinciale ondersteunende taken. (De destijds verantwoordelijke (maar inmiddels vertrokken) gedeputeerde Ard van der Tuuk zegt daarover in het Dagblad van het Noorden: 'Dit is geen keuze, maar een gevolg van de landelijke regels. In de nieuwe Bibliotheekwet staat dat provincies bibliotheken alleen nog mogen steunen bij de wettelijke taken.')
 
Tijdens de raadsvergadering van 31 mei heeft een meerderheid van de raad nu dus besloten de bezuinigingen met een jaar op te schorten om het college de gelegenheid te geven met een 'voldragen bibliotheekplan' te komen. Ook moet de extra tijd benut worden om tot een ordentelijk voorstel te komen voor een nieuwe (goedkopere) locatie voor de bibliotheekvestiging in Vries. De extra tijd is volgens de wethouder bovendien nuttig om het besluit van de provincie over de financiering van de bibliotheken af te wachten. Een motie van de oppositiepartijen Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, Gemeentebelangen en ChristenUnie waarin werd aangedrongen op uitstel met twee jaar haalde het niet.
Aan het begin van de vergadering werden namens de inwoners van Tynaarlo 825 handtekeningen aangeboden uit protest tegen de bezuinigingen. 'De gemeente heeft geld over en burgers mogen bepalen waar een bedrag [van] 750.000 euro naartoe gaat. Wij willen dat de helft van dat bedrag naar de bibliotheek gaat,' zo wordt Barbara Bakker uit Eelde, die de handtekeningen aanbood, door RTV Drenthe geciteerd.

Lammie van der Tuuk, bibliotheekmanager Noordoost-Drenthe, toont zich tegenover RTV Drenthe tevreden over het uitstel, omdat het even voor rust zorgt, maar wijst er ook op dat de problemen daarmee niet uit de wereld zijn. 'Ik ben tevreden met het feit dat ik meerdere fracties hoor uitspreken dat er volwaardige, moderne bibliotheken moeten blijven in Tynaarlo, ook op scholen,' aldus Van der Tuuk, die op 7 juni een gesprek met de gemeente zal hebben. 'De vraag is wat nu leidend is: wat is er nodig om goed bibliotheekwerk neer te zetten, of wat kan er nog voor 280.000 euro? Dat zijn twee verschillende grootheden,' aldus Van der Tuuk.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie