HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB: onderzoek collectief bibliotheeksysteem door M&I/Partners
06-06-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft adviesbureau M&I/Partners geselecteerd om de KB te ondersteunen bij onderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken. Het adviesbureau, dat een vergelijkbaar traject heeft begeleid bij de Vlaamse openbare bibliotheken, kwam als beste uit de selectieprocedure.
Doel van het onderzoek is om voor de landelijke digitale openbare bibliotheek en de openbare bibliotheken te komen tot versnelde innovatie, ketenverbetering en efficiency. Doordat de openbare bibliotheken nu veel verschillende bibliotheeksystemen gebruiken, is snelle innovatie lastiger, aldus de KB in een persbericht. 

Op 17 december 2015 had het ministerie van OCW de KB in haar reactie op het KB-beleidsplan (pdf) in overweging gegeven om te onderzoeken 'in hoeverre de doelmatigheid kan worden vergroot door toe te werken naar één collectief systeem van shared services',  in vervolg op het door Anton Dierdorp gemaakte rapport ‘Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en “Lokale” bibliotheeksystemen’(pdf), dat in juli 2015 naar buiten kwam.

Tijdens de bijeenkomst van de KB met vertegenwoordigers van openbare bibliotheken van 19 mei jl meldden Jos Debeij en Mark Deckers, secretaris van gesprekstafels infrastructuur, reeds dat er een offertetraject liep voor de keus van een onderzoeksbureau. M&I/Partners kwam als beste uit een selectieprocedure waaraan verschillende bureaus deelnamen, aldus de KB.

De KB stelt bij wijze van toelichting: 'Met de invoering van de bibliotheekwet WSOB per 2015, heeft de KB de opdracht gekregen om een landelijke digitale openbare bibliotheek te verwezenlijken. De veelheid aan gebruikte bibliotheeksystemen is een remmende factor in deze ontwikkeling. Een onderzoek naar een gezamenlijk bibliotheeksysteem is dan ook van groot belang. (...) Ook de directeuren van openbare bibliotheken hebben het onderwerp aangekaart, onder andere tijdens de KB/OB-directeurendag op 19 mei jl., en tijdens gesprekstafels.
Openbare bibliotheken verwachten veel van een dergelijk onderzoek. Zij maken immers een belangrijke verandering door: de lokale openbare bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke en educatieve bibliotheek en er komen steeds meer landelijke digitale componenten beschikbaar. De directeuren van de bibliotheken geven aan dat de "klassieke" uitleenfunctie kostenefficiënter ingericht dient te worden, opdat er meer ruimte komt voor nieuwe functies. Hoog tijd dus om opnieuw na te denken over de opzet van bibliotheeksystemen en de achterliggende processen.'

De periode tot oktober staat gepland voor het daadwerkelijke onderzoek en in november/december zullen de resultaten worden besproken met de ‘stakeholders’. Afhankelijk van de onderzoeksuitkomsten komt er een mogelijk vervolg, zo werd duidelijk tijdens het overleg van 17 mei.
Er zal een projectteam worden samengesteld, waarin ruime inbreng van het veld gevraagd zal worden. Daarnaast komt er een stuurgroep, onder leiding van Marc van den Berg (Sectorhoofd Innovatie & Ontwikkeling, KB), zo meldt de KB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie