HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rechter voorkomt gedwongen ontslagen Bibliotheek Utrecht
09-06-2016
Op 8 juni heeft de rechter in een kort geding een streep gehaald door de gedwongen ontslagen die Bibliotheek Utrecht voornemens was door te voeren. Het kort geding was aangespannen door de FNV vanwege de plannen van de bibliotheek om in het kader van een reorganisatie 15 medewerkers te ontslaan.
Begin dit jaar kondigde de Bibliotheek Utrecht haar reorganisatieplannen aan, die tot veel ophef leidden, onder andere omdat duidelijk werd dat 15 medewerkers gedwongen zouden worden ontslagen en hun werk deels door vrijwilligers overgenomen zou moeten worden. De Utrechtse partijen SP, GroenLinks en Stadsbelang spraken in een brief (pdf) op 21 januari hun zorg uit over de reorganisatieplannen. De drie partijen meldden dat de FNV in een brief op 19 januari bij het Utrechtse college aan de bel had getrokken over de reorganisatie van de Bibliotheek Utrecht. 'Van ongeveer 15 medewerkers vervallen de banen. Deels zal dit werk worden overgenomen door circa 100 vrijwilligers. Ook wordt er voorgesorteerd op sluiting en/of vermindering van de dienstverlening in de wijkvestigingen. In het reorganisatieplan van de bibliotheek wordt gesproken van een bezuiniging van 25% van de besteedbare middelen uit gemeentelijke subsidie tussen 2010-2018. In haar brief doet de FNV tevergeefs het verzoek de financiële situatie van de bibliotheek inzichtelijk te maken en om uitleg over de subsidiëring vanuit de gemeente,' aldus de drie partijen na bestudering van de plannen.

De FNV is door de rechter nu dus in het gelijk gesteld met haar bezwaren. In een persbericht meldt de vakbond dat door de gerechtelijke uitspraak is voorkomen dat voor 15 medewerkers gedwongen ontslag wacht, terwijl voor nog 15 andere medewerkers de onzekerheid stopt of zij na de reorganisatie nog terecht kunnen in hun oude baan. 

De rechter stelt in het vonnis onder andere: 'FNV vordert in kort geding naleving van artikel 48 van de CAO Openbare Bibliotheken, dat bepaalt dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste gaat van de betaalde formatie van de professionele organisatie. Bibliotheek Utrecht wordt veroordeeld die CAO-bepaling na te leven door werkzaamheden die thans of tot voor kort door bibliotheekmedewerkers in haar dienst worden of werden verricht, niet over te dragen aan vrijwilligers.'

De FNV stelt in het persbericht: 'De bibliotheek had de functies in de eerste instantie flink aangepast zodat het voor de huidige medewerkers moeilijk was aan de nieuwe functie-eisen te voldoen. De rechter stak ook een stokje voor de wens van de bibliotheek om in de toekomst – nu betaald - werk te willen laten doen door vrijwilligers. Hiermee is verdringing van banen voorkomen.'

FNV-bestuurder Hanan Yagoubi in reactie op de gerechtelijke uitspraak: 'De gang naar de rechter is niet onze gewenste route, maar was door de houding van de directie onvermijdelijk. Onze leden maakten zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheek. (...) Gelukkig is de rechter het met ons eens dat de vernieuwingsslag van de bibliotheek ook met de huidige medewerkers kan worden gerealiseerd. Nu willen wij snel weer met de directie van de Bibliotheek Utrecht om tafel om verder te praten over de invulling van de reorganisatie.'

Bibliotheek Utrecht stelt in een korte reactie op haar website: 'De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat de FNV had aangespannen tegen de Bibliotheek Utrecht. De rechter heeft bepaald dat de Bibliotheek geen vrijwilligers mag inzetten op taken die eerder door betaalde medewerkers werden verricht. De details van de uitspraak zijn nog niet bekend. Zodra deze bij ons bekend is zullen wij de uitspraak beoordelen en ons beraden over de gevolgen die dit heeft voor de toekomst van de Bibliotheek, haar medewerkers en de dienstverlening aan de burgers.'

SP-raadslid Hilde Koelmans
heeft schriftelijke vragen (pdf) ingediend bij wethouder Kreijkamp omdat de partij wil weten welke gevolgen de gerechtelijke uitspraak heeft voor de bibliotheek. 'We constateren dat de begroting van de bibliotheek nu niet meer sluitend is. Dat was een eis in het pas aangenomen raadsvoorstel. Bovendien willen we niet dat de niet-ingeboekte extra personeelskosten afgewenteld worden op de publieke dienstverlening en dat de wijkvestigingen in de gevarenzone terechtkomen,' aldus Koelmans tegenover De Utrechtse Internet Courant (DUIC). (Voor het raadsvoorstel, gedateerd 26 mei 2016, zie hier - pdf.)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie