HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Minder bezuinigingen voor Bibliotheek Hengelo
14-06-2016
De bezuinigingen op Bibliotheek Hengelo kunnen met 50.000 euro worden verlaagd, zo stelt het Hengelose college voor. Vorig jaar werd besloten tot een structurele korting van 200.000 euro ingaande 2018.
Het Hengelose college stelt in de vorige week gepresenteerde Kadernota 2017-2020 (pdf) voor om de voorgenomen bezuiniging van 200.000 euro terug te brengen naar 150.000 jaarlijks. Het college stelt bij wijze van toelichting: 'De Bibliotheek Hengelo heeft steeds haar verantwoordelijkheid genomen om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Ook na de bezuinigingstaakstelling van vorig jaar heeft de bibliotheek weer haar verantwoordelijkheid genomen. Een bezuiniging van € 150.000 is op dit moment het maximaal haalbare zonder daarbij de kernfuncties van de bibliotheek onherstelbaar aan te tasten. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds verder als het maatschappelijk hart van de samenleving. Wij zien de Bibliotheek Hengelo als een belangrijke partner. (....) De huidige formatie van 22 fte (was 29 fte in 2011) is nodig om de transitie naar de educatieve en maatschappelijke functies van de bibliotheek te kunnen maken,' aldus het college.

Directeur René Siteur van Bibliotheek Hengelo toont zich tegenover Tubantia opgelucht over het voorstel van het college. Siteur stelt dat de bibliotheek de komende jaren een bedrag van 100.000 euro zou kunnen bezuinigen. Daarnaast acht hij het mogelijk om de eigen inkomsten te verhogen met 50.000 euro. Om de inkomsten te verhogen wil Siteur nieuwe ‘producten’ gaan aanbieden, met name in het sociale domein. 'Het kán, maar het vraagt nog wel een flinke inspanning,' aldus Siteur in Tubantia.

De Kadernota zal worden behandeld in de raadsvergadering van 22 juni.

De Bibliotheek Hengelo realiseerde eerder (in het tijdvak 2010-2015) ook al een bezuiniging van ruim 350.000 euro, die leidde tot een afname van het aantal formatieplaatsen van 29 fte naar 22 fte.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie