HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Utrecht: reorganisatie op 1 september van start; ontslag voor zes medewerkers
16-06-2016
De Bibliotheek Utrecht heeft de start van de nieuwe organisatie uitgesteld tot 1 september 2016.  Bibliotheek Utrecht had gerekend op de inzet van vrijwilligers om de reorganisatie vanaf half juli mede vorm te kunnen geven. Vorige week stak de rechter in een kort geding dat door FNV was aangespannen echter een stokje voor deze oplossing door de inzet van vrijwilligers te verbieden. Vandaag kregen zes medewerkers van de bibliotheek te horen dat ze afscheid zullen moeten nemen van hun baan.
Op 8 juni bepaalde de rechter in een kort geding dat was aangespannen door de FNV de inzet van vrijwilligers te verbieden als zij (deels) zouden worden ingezet om het werk over te nemen van de 15 werknemers die Bibliotheek Utrecht in het kader van haar reorganisatieplannen wilde ontslaan. 

Bibliotheek Utrecht kondigde op 9 juni reeds aan door te gaan met de reorganisatie. Op 10 juni meldde directeur Ton van Vlimmeren in een brief aan de gemeenteraad (pdf) dat de bibliotheek in hoger beroep zal gaan en daartoe een spoed-appèl aan zal vragen. Van Vlimmeren stelt bij wijze van toelichting in de brief: 'De Bibliotheek Utrecht zet het reorganisatieproces voort omdat dit voor een sluitende financiële huishouding en voor de noodzakelijke vernieuwing voorwaardelijk is. (...)  De Bibliotheek deelt de afweging van de rechter niet, maar ook maakt zij bezwaar tegen de aanvullende beperking die in het vonnis wordt opgelegd ten opzichte van de cao. De cao staat vrijwilligers toe mits dit niet ten koste van de betaalde formatie gaat; het vonnis gaat verder en verbiedt de inzet van vrijwilligers op alle werkzaamheden die door bibliotheekmedewerkers gedaan werden en daarmee feitelijk de inzet van vrijwilligers op alles wat binnen een bibliotheek gedaan wordt.' Van Vlimmeren stelt dat om te kunnen voldoen aan de ambities in de op 26 mei jl door de raad vastgestelde visie op de ‘Bibliotheek van de 21e eeuw (pdf) er vrijwilligers zijn geworven. Nu deze vrijwilligers niet kunnen worden ingezet, ontstaat er een capaciteitsprobleem dat de vernieuwing en/of de bestaande dienstverlening onder druk zet, aldus Van Vlimmeren.
 
In een vandaag naar buiten gebracht persbericht stelt Bibliotheek Utrecht dat de bibliotheek met het uitstel van de nieuwe organisatie naar 1 september voorkomt dat de uitspraak van de rechter op korte termijn gevolgen heeft voor de dienstverlening. 'Daarmee wint de Bibliotheek ook tijd om een oplossing te creëren voor de langere termijn indien de rechter ook in hoger beroep de vrijwilligers verbiedt. In Nederland werkt 92% van de Bibliotheken met vrijwilligers en de cao Bibliotheken biedt daarvoor ruimere mogelijkheden dan de rechter nu aan de Utrechtse Bibliotheek toe staat. Daarom gaat de Bibliotheek Utrecht in hoger beroep,' aldus de bibliotheek in het persbericht. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de vrijwilligers half juli met hun werkzaamheden zouden aanvangen.
 
Bibliotheek Utrecht stelt verder dat de medewerkers vandaag te horen hebben gekregen wie er straks in de bibliotheek kan blijven werken. 'Voor 96% van de medewerkers is er een plek in de nieuwe organisatie. Zes medewerkers kregen te horen dat ze afscheid zullen moeten nemen van hun baan bij de Bibliotheek,' aldus het persbericht, waarin ook directeur Ton van Vlimmeren geciteerd wordt: 'Het ontslag van deze collega’s is uiterst pijnlijk en raakt hen en onze andere medewerkers diep. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om het aantal zo veel mogelijk te beperken. Voor de collega’s die lang in onzekerheid hebben verkeerd ben ik blij dat er nu duidelijkheid is.'

Van Vlimmeren stelt dat gegeven de door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingen, de eis om te vernieuwen en de afspraak om alle filialen open te houden, ontslagen niet zijn te vermijden. Een meerderheid van de raad had al aangegeven dat ook na de uitspraak van de kantonrechter de financiële kaders niet aangepast worden. 
Van Vlimmeren zegt tegenover RTV Utrecht dat hij meer betaalde krachten wil inzetten op kennisoverdracht dan aan het uitlenen van de boeken. Die taak wil hij overlaten aan vrijwilligers, maar dat mag niet van de rechter. Van Vlimmeren vindt dat raar. 'Zo'n 92 procent van bibliotheken werkt al met vrijwilligers en we zitten nu eenmaal met bezuinigingen,' aldus Van Vlimmeren. 

De FNV is van mening dat de vernieuwingsslag die de bibliotheek voor ogen staat ook goed kan met de huidige werknemers. De FNV vraagt zich af hoe de bibliotheek het werk van de ontslagen medewerkers gaat opvangen als er geen vrijwilligers voor mogen worden ingezet, aldus RTV Utrecht.
SP-raadslid Hilde Koelmans heeft overigens op 8 juni schriftelijke vragen (pdf) ingediend bij wethouder Kreijkamp omdat de partij wil weten wat de gevolgen zijn van de rechterlijke uitspraak voor het personeel en de bibliotheek. Koelmans spreekt in een op 15 juni gepubliceerde open brief haar twijfels uit over de financiële cijfers en de haalbaarheid van de voorgenomen verhuizing van de bibliotheek naar een nieuw onderkomen in het oude postkantoor aan de Neude.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie