HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitgeversverbond afwijzend over advies Europees Hof over uitlenen e-books door bibliotheken
17-06-2016
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is het oneens met het advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie dat op 16 juni naar buiten werd gebracht. De advocaat-generaal concludeerde dat e-books ook kunnen vallen onder de richtlijn inzake het verhuur- en het uitleenrecht. Openbare bibliotheken zouden e-books moeten kunnen uitlenen onder dezelfde regels als de uitleen van papieren boeken.
Het advies van Szpunar is een volgende stap in de proefprocedure over e-books en leenrecht die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in 2013 is gestart tegen Stichting Leenrecht. Het NUV is procespartij in deze procedure, evenals de collectieve rechtenorganisaties Lira en Pictoright.

Het NUV concludeert dat het advies van de advocaat-generaal behelst dat bibliotheken voor het uitlenen van e-books geen afspraken met uitgevers en auteurs meer hoeven te maken. Wel moeten zij een vergoeding betalen voor de uitlening, geldt een systeem van ‘one copy, one user’ en mogen geen illegale e-books worden uitgeleend. 

Het NUV stelt te vrezen dat wanneer e-books door bibliotheken kunnen worden uitgeleend zonder afspraken te maken met auteurs en uitgevers dit zal leiden tot ernstige verstoring van de markt van e-books. 'Wie betaalt er nog voor een e-book als deze straks (vrijwel) gratis via de bibliotheek verkrijgbaar zijn [sic]? Innovatie in de kwetsbare boekenmarkt wordt hierdoor de pas afgesneden,' aldus het NUV in zijn persbericht. Volgens het uitgeversverbond werkt het huidige systeem, waarbij uitgevers en bibliotheken onderling afspraken maken over het uitlenen van e-books en voor de uitleningen een vergoeding betaald wordt die deels ten goede komt aan de auteurs, prima. 'Het aantal titels dat als e-book bij bibliotheken beschikbaar is, is de afgelopen jaren substantieel gestegen,' aldus het NUV.

Het NUV herkent zich niet in de argumenten die de advocaat-generaal hanteert om tot zijn advies aan het Europese Hof te komen. 'Zo suggereert de advocaat-generaal dat uitgevers minder goed voor de belangen van auteurs opkomen dan de collectieve rechtenorganisaties die zich in de procedure achter het standpunt van de VOB hebben geschaard. Ook stelt de advocaat-generaal dat auteurs op dit moment van uitgevers geen passende beloning zouden ontvangen voor het uitlenen van e-books. Dat is niet waar in Nederland,' aldus het NUV in zijn reactie. 'De mening van de advocaat-generaal is slechts een advies aan het Europese Hof. Het NUV hoopt en verwacht dat het Europese Hof tot een goed afgewogen oordeel zal komen.'

De internationale bibliotheekorganisaties EBLIDA, Public Libraries 2020 en IFLA reageren in een gezamenlijke persverklaring (pdf) daarentegen verheugd op het advies van de advocaat-generaal. EBLIDA-President Jukka Relander stelt in zijn reactie onder andere: 'Libraries are one of the most frequented public spaces in our society. They are a democratic tool to help build an innovative and inclusive society and realise projects benefitting all socioeconomic groups ahead of policy developments.However, without a consistent legal framework that recognises library copyright needs, libraries can’t effectively fulfil the expectations of European citizens. The Advocate General’s Opinion is a positive outcome and further evidence that including e-lending in the right to lend is common sense.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie