HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Subsidie ministerie van BZK voor pilot digitaal communiceren met de overheid 49.800 euro
28-06-2016
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in 2016 eenmalig een subsidie van € 49.800 beschikbaar voor de proef die de bibliotheken van Katwijk, Venlo en Gooi en meer tot eind juni 2017 doen met het bieden van ondersteuning aan burgers bij digitaal communiceren met de overheid. 
Dat staat in artikel 5 lid 1 van de door minister Ronald Plasterk, KB-directeur Lily Knibbeler en VOB-voorzitter Marleen Barth op 22 juni getekende samenwerkingsovereenkomst, die in de Staatscourant gepubliceerd zal worden.
Volgens de tekst behelst de proef dat KB en VOB bevorderen dat de drie genoemde bibliotheken aanspreekpunten inrichten ‘voor vragen over digitalisering, het opdoen van digitale vaardigheden en het desgewenst leren om digitaal zaken te doen met de overheid.’

De overeenkomst (pdf) voorziet behalve in rollen voor KB en VOB ook in een rol voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en). Volgens artikel 6 lid 2 werkt de KB met de POI’en samen voor het verrichten van coördinerende werkzaamheden bij het beschikbaar maken en houden van het KB-aanbod.
Dat KB-aanbod houdt in dat de KB stimuleert dat de drie genoemde bibliotheken ‘informatie en advies over digitaal zakendoen met overheidsorganisaties aanbieden aan de bezoekers, informatie geven over het kunnen volgen van cursussen en waar nodig verwijzen naar andere soorten hulp, via bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties.’ En verder dat de KB samen met de VOB, aansluitend aan het convenant met de Belastingdienst, toewerkt naar ‘een netwerk van alle (ruim 150) bibliotheekorganisaties die ruimte en computers beschikbaar stellen voor spreekuren van maatschappelijke organisaties, ten behoeve van ondersteuning aan burgers bij het regelen van belasting en toeslagzaken, en ruime bekendheid geven aan dit aanbod.’
De KB ondersteunt de bibliotheken ook bij het aanvragen van de subsidie bij BZK.

De rol van de VOB is om na afloop van de proef en bij gebleken behoefte de aanspreekpunten onder de aandacht te brengen van haar leden en om zich, afhankelijk van de uitkomsten, in te spannen om het ontwikkelde en eventueel aangepaste, verbeterde model voor aanspreekpunten te implementeren bij de leden. De POI’en werken daar aan mee. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie