HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Chaam wordt vrijwilligersbibliotheek
28-06-2016
Vanaf 1 juli 2016 zal de Bibliotheek Chaam niet langer een vestiging zijn van Theek 5, maar gerund worden door vrijwilligers. De nieuwe situatie vloeit voort uit een bezuiniging van de gemeente Alphen-Chaam.  
De gemeenteraad van Alphen-Chaam (ca 10.000 inwoners) heeft op 23 juni jl besloten om de bibliotheek in Chaam en het servicepunt in Galder met ingang van 1 juli te laten exploiteren door een nieuwe bibliotheekstichting uit Chaam, zo meldt Theek 5 op haar website. Theek 5 blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk op de vier scholen in de gemeente Alphen-Chaam met de Bibliotheek op school en ontvangt hiervoor jaarlijks 19.000 euro.

In 2011 ontving Theek 5 voor de bibliotheekvoorziening in Chaam nog een subsidie van 160.000 euro. Dat bedrag is in de jaren daarna stapsgewijs afgebouwd tot 90.000 euro in 2015.

Eind 2014 besloot de gemeente Chaam om met ingang van 1 januari 2016 de subsidie aan Theek 5 stop te zetten, met uitzondering van een bedrag voor het instandhouden van de bibliotheken op school. Het college sprak toen de hoop uit dat een bibliotheekvoorziening in Chaam zou kunnen blijven voortbestaan op basis van burgerparticipatie. ‘In het land zijn meer en meer initiatieven waarin bewoners met elkaar, met of zonder enige subsidie, vorm geven aan de behoefte aan een bibliotheekvoorziening in het dorp of in de wijk. Onze overtuiging is dat in Chaam en Galder dit ook vorm krijgen kan. Ons voorstel is om de inwoners te vragen de handschoen op te pakken en met elkaar te beoordelen welk draagvlak er is om tot initiatieven te komen en op welke wijze deze vorm kunnen krijgen,’ aldus het college in een raadsvoorstel dd 13 november 2014.

De Dorpsraad Chaam (voortgekomen vanuit de actie 'Houd de bibliotheek open') kwam in 2015 met het initiatief tot de oprichting van de werkgroep ‘Behoud Bibliotheek Chaam’, waarin de dorpsraad, de KBO, de basisschool, enkele enthousiaste lezers en Theek 5 vertegenwoordigd waren. Deze werkgroep heeft verschillende scenario’s ontwikkeld om de bibliotheek te behouden. De gemeenteraad koos op 12 november 2015 voor een scenario (zie voorkeursscenario 2) waarbij de bibliotheek gerund zou gaan worden door een stichting van vrijwilligers die een aantal diensten en producten zou gaan afnemen bij Theek 5, zoals aansluiting op het ict-systeem (en daardoor op het catalogusnetwerk en uitleensysteem etc), lenen uit de collectie van Theek 5 en collectioneren.
Tijdens de uitwerking van dit scenario vond de stichting dat het te duur was en ontstond een nieuw scenario (het zogeheten ‘scenario 6’) dat tijdens de raadsvergadering op 23 juni 2016 (zie scenario 6) door een meerderheid van de raad werd omarmd. Conform dit scenario zal met ingang van 1 juli 2016 de Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam de bibliotheekvestiging in Chaam gaan runnen op basis van de inzet van vrijwilligers, zonder dat er gebruikgemaakt zal worden van professionele ondersteuning door Theek 5. Jaarlijks is hiervoor vanuit de gemeente een subsidie van bijna 45.000 euro beschikbaar, naast de 19.000 euro die Theek 5 ontvangt voor het uitvoeren van de Bibliotheek op school.
De Dorpsraad Chaam meldde in een bericht op 12 januari 2016 nog: ‘Samen met de vrijwilligers gaan we de komende maanden gebruiken om de deskundigheid te ontwikkelen die nodig is om de bibliotheek op een inspirerende manier te runnen. Theek5 zal ons daarbij helpen. We hebben volop plannen en ideeën. De bibliotheek gaat méér worden dan een instelling die boeken uitleent. Het moet ook een centrum worden voor ontmoeting en debat, met veel literaire activiteiten en diverse diensten die maatschappelijke vaardigheden bevorderen. We willen hierbij speciale aandacht geven aan het organiseren van activiteiten voor kinderen.’

Theek 5 stelt in het bericht op haar website over de bibliotheek in Chaam verder nog: ‘Deze vrijwilligersbibliotheek kan niet worden gecertificeerd en is daardoor geen onderdeel van het Nederlandse bibliotheekstelsel. (...) De bibliotheek in Chaam is vanaf 1 juli geen onderdeel meer van het netwerk van bibliotheken van Theek 5. Bibliotheekleden van Theek 5 kunnen nog wel terecht in bibliotheek Baarle-Nassau/Baarle-Hertog en de andere 11 vestigingen van bibliotheek Theek 5. Daarnaast kunnen zij ook gebruikmaken van de landelijke (digitale) producten en diensten. Met het lidmaatschap van Theek 5 kan er niet meer worden geleend in bibliotheek Chaam.’

De nieuwe bibliotheekstichting zal een nieuw abonnement introduceren voor 30 euro per jaar. Met dat abonnement kan alleen in de vestiging in Chaam worden geleend.

Theo Peeters, directeur van Theek 5, stelt desgevraagd in een reactie: ‘Voor een bedrag van 90.000 euro konden wij de bibliotheekvoorziening in de gemeente Alphen-Chaam (met een vaste vestiging in Chaam en een servicepunt in Galder, en Bibliotheek op school voor 4 scholen) niet meer exploiteren. Wij hebben steeds gezegd: voor 125.000 euro per jaar kunnen we de bibliotheekvoorziening in de gemeente Alphen-Chaam exploiteren. Echter niet voor minder dan 90.000 euro. Chaam zou onderdeel zijn gebleven van het netwerk, van een gecertificeerde bibliotheek. Nu wordt het een losstaande bibliotheek. De bibliotheek in Chaam voldoet zo op diverse punten niet meer aan de voorwaarden die in de Bibliotheekwet worden gesteld. En zo wordt de gemeente Alphen-Chaam een witte vlek. In de stukken van de gemeente ging het vooral over de uitleenfunctie van de bibliotheek en niet over de maatschappelijke bibliotheek. Ik vind het jammer dat de discussie steeds werd beperkt tot de middelen en niet ging over de wijze waarop de bibliotheek een bijdrage kan leveren aan de ontplooiing van de inwoners.
Bijzonder is ook nog wel dat een voorstel van het college om jaarlijks 15.000 euro te betalen aan de gemeenten Baarle-Nassau(N) en Baarle-Hertog (B) voor het gebruik van de bibliotheek in Baarle [die deel uitmaakt van Theek 5 - red.] door inwoners van de gemeente Alphen-Chaam van tafel is geveegd door de gemeenteraad. In Alphen (ca 4000 inwoners) is geen vestiging. Er maken ongeveer 600 mensen uit Alphen gebruik van de bibliotheek in Baarle. De bibliotheek in Baarle heeft een collectie van meer dan 28.000 boeken. Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam zullen nu mogelijk 50 euro extra moeten gaan betalen bovenop de reguliere abonnementskosten als ze gebruik willen blijven maken van de bibliotheek in Baarle.
Erg jammer dat de gemeente dit besluit genomen heeft, en dan te bedenken dat de gemeente Alphen-Chaam de gemeente is waarvan de inwoners het rijkst zijn van heel Nederland, als je kijkt naar vermogen.’

Enkele maanden geleden ontstond in Uitgeest een vergelijkbare situatie, nadat de gemeente besloot de subsidie sterk af te bouwen, de samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord op te zeggen en de uitvoering van de bibliotheekfunctie in handen te geven van de uit vrijwilligers bestaande Stichting Bibliotheek Uitgeest (die daarvoor jaarlijks een subsidie van 120.000 euro ontvangt)..


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie