HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Subsidie provincie Vlaams-Brabant voor interbibliothecair leenverkeer
29-06-2016
De 54 Vlaams-Brabantse bibliotheken krijgen samen 67.447,50 euro subsidie voor interbibliothecair leenverkeer, zo meldt de provincie Vlaams-Brabant. 
In een persbericht meldt de provincie Vlaams-Brabant dat de subsidie van bijna 68.000 euro ten goede komt aan het interbibliothecair leenverkeer (IBL) van de bibliotheken in de gemeenten Aarschot, Affligem, Asse, Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, IV HaBoBIB, Halle, Herent, Herne, Hoeilaart, Holsbeek, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Lennik, Leuven, Liedekerke, Linter, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem, Zemst en Zoutleeuw.

Vorig jaar maakte de provincie Antwerpen bekend de IBL-subsidie te stoppen, waardoor de kosten van het interbibliothecair leenverkeer nu voor rekening komen van de bibliotheken zelf. Voor de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) was dit besluit eind vorig jaar mede aanleiding voor het organiseren van een consultatie over IBL. ‘Door het wegvallen van de provinciale subsidies voor IBL, bestaat er onduidelijkheid over de toekomst van het systeem,’ aldus de VVBAD, die zich op het standpunt stelt dat IBL ook op langere termijn gegarandeerd moet worden, waartoe een (gedeeltelijke) financiering door de Vlaamse overheid noodzakelijk is. De vakvereniging zag zich daarin gesteund door de resultaten van een enquête onder 216 bibliotheken, waarvan een meerderheid vindt dat IBL ook in de toekomst gesubsidieerd moet blijven. Vlaanderen (het federale niveau) moet dan de rol van de provincies op dit vlak overnemen. Op 12 januari van dit jaar besprak de VVBAD de resultaten van de rondvraag over het interbibliothecair leenverkeer met het kabinet van verantwoordelijk minister Sven Gatz. ‘De minister had eerder al in het Vlaams Parlement het belang van IBL erkend. Zijn kabinet onderzoekt momenteel hoe IBL tussen openbare bibliotheken ook in de toekomst georganiseerd kan worden. Die oplossing zal passen in het bredere kader van de overdracht van provinciale bevoegdheden en mogelijk opgenomen worden in een decreet over regionaal beleid. Concrete toezeggingen waren er nog niet, maar het gesprek wordt binnenkort voortgezet,’ aldus de VVBAD in een bericht op 2 februari 2016.

De discussie en onduidelijkheid over het IBL komt voort uit het besluit van de Vlaamse regering om de verhoudingen tussen de verschillende bestuursniveaus anders te organiseren. In dat kader geldt met ingang van dit jaar voor gemeenten niet langer meer de door het federale niveau opgelegde verplichting om een lokale bibliotheek in te richten en in stand te houden. Dit is het gevolg van een nieuw decreet dat de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid geeft op beleidsgebieden als cultuur, sport, jeugd. De financiering van de bibliotheken loopt nu via het gemeentefonds en de middelen worden niet meer geoormerkt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de provincies zich vanaf 2017 niet meer met cultuur mogen bezighouden, dus ook niet met bibliotheekbeleid, inmiddels is dit uitgesteld tot 2018. Op dit moment spelen de provincies nog een rol op het gebied van samenwerking tussen bibliotheken, innovatie en ondersteuning. ‘Juist de provincies hebben de voorbije jaren op verschillende plaatsen de regionale samenwerking gestimuleerd. Aan die ondersteuning komt dus binnenkort een einde. Of er iets in de plaats komt, en wat dan juist, is op dit moment niet bekend. Maar ondertussen zijn er verschillende provincies hun bibliotheekbeleid al aan het afbouwen. Personeel dat vertrekt, wordt niet vervangen. De provincie Antwerpen schrapte haar subsidies voor het interbibliothecair leenverkeer en voor de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) van de Universiteit Antwerpen. Dat betekende overigens meteen de doodsteek voor de enige universitaire bibliotheekopleiding in Vlaanderen. Over de overdracht van provinciale bevoegdheden wordt nog volop onderhandeld. Het wordt een omschakeling die ongetwijfeld veel tijd, geld en energie zal vragen. Of de sector er beter van zal worden, is nog maar de vraag,’ aldus Bruno Vermeeren, coördinator van de VVBAD, in een blog op 3 april 2015

De VVBAD richtte zich onlangs (op 21 juni) met een open brief tot minister Gatz en de Vlaamse provinciebesturen met een oproep aan de Vlaamse regering en de Vlaamse provincies om de overdracht van bevoegdheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. 'De VVBAD vraagt alle provincies om ook dat laatste jaar de verantwoordelijkheid voor het streekgericht bibliotheekbeleid te blijven opnemen. In het bijzonder rekent de VVBAD erop dat de provincies een oplossing uitwerken voor het beheer van de provinciale bibliotheeksystemen in 2017, bij voorkeur in overleg met Cultuurconnect. Verder roept de VVBAD de provincies op om de subsidiëring van het interbibliothecair leenverkeer (IBL) en de ondersteuning van de regionale samenwerkingsverbanden ook in 2017 nog voort te zetten, zodat de sector op deze domeinen toekomstgerichte modellen kan uitwerken.
De VVBAD beklemtoont dat de Vlaamse provincies de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld hebben binnen de Vlaamse bibliotheeksector en deze ook nu nog opnemen. Met vorming en ondersteuning, met subsidies en projectfinanciering en met de uitbouw van provinciale bibliotheeksystemen, hebben de provincies een essentiële bijdrage geleverd aan de uitbouw van de bibliotheeksector. De vereniging dankt de provincies en in het bijzonder de medewerkers van het streekgericht bibliotheekbeleid en de provinciale bibliotheeksystemen, voor hun jarenlange inzet. Ze rekent erop dat de Vlaamse overheid zich na de overdracht van de bevoegdheden met eenzelfde gedrevenheid zal inzetten voor de ontwikkeling van de openbare bibliotheken,' aldus de VVBAD in de verklaring van 21 juni jl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie