HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Heropende Bibliotheek Schilderswijk goed bezocht
30-06-2016
De vorig jaar heropende bibliotheekvestiging in de Haagse Schilderswijk blijkt ruim negen maanden na de heropening goede bezoekcijfers te kunnen overleggen. 
In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen er 48.700 bezoekers naar Bibliotheek Schilderswijk. Omgerekend naar een volledig jaar zouden dit meer dan 100.000 bezoekers kunnen worden. Het laatste jaar voor de sluiting (toen het filiaal in de Schilderswijk overigens al was ingekrompen tot een zogeheten 'buurtbibliotheek') bezochten 37.800 mensen de bibliotheek, aldus Den Haag FM.

De Haagse wijkbibliotheek op de hoek van de Hoefkade en Koningsstraat heropende op 18 september 2015 als zogeheten 'participatiebibliotheek' na in 2013 te zijn gesloten vanwege bezuinigingen. Tot de sluiting van Bibliotheek Schilderswijk - en vijf andere wijkbibliotheken - was in 2011 besloten in het kader van de bezuinigingen die onder andere gerealiseerd moesten worden met het 'Spreidingsplan Haagse Bibliotheken'. De Schilderswijk kreeg een kleinere, door vrijwilligers gerunde, buurtbibliotheek ter vervanging van de in 2013 gesloten wijkbibliotheek. In februari 2014 besloot de Haagse gemeenteraad de vestiging in de Schilderswijk weer te heropenen als een volwaardige wijkbibliotheek, na protesten uit de wijk.

Met de vorig jaar ingestelde subsidieregeling Buurtbibliotheken 2015-2018 heeft de gemeente Den Haag ook een mogelijkheid gecreeërd om de oprichting van kleine buurtbibliotheken op basis van 'maatschappelijk initiatief' mogelijk te maken. In de regeling is vastgelegd dat inwoners zelf een zogeheten buurtbibliotheek kunnen stichten die dan door de gemeente gefaciliteerd wordt met een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van materialen zoals boekenkasten en computers. Per initiatief is maximaal 25.000 euro subsidie beschikbaar. In de periode 2015-2018 stelt de gemeente jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Voorwaarden om de subsidie te krijgen zijn: dat de buurtbibliotheek tenminste 9 uur per week open is, op tenminste 500 meter van de dichtstbijzijnde vestiging van Bibliotheek Den Haag ligt en de verbinding zoekt met een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een brede buurtschool of een buurthuis van de toekomst. 
In het kader van deze regeling zijn onlangs twee nieuwe buurtbibliotheken geopend: in trefpunt Vliethage en in het Berlage Huis aan het Kerkplein, zo meldt dichtbij.nl. In het Berlage Huis komt een buurtbibliotheek van Alliance Francaise de la Haye, waar behalve Nederlandse boeken ook Franse boeken geleend kunnen worden. Bij trefpunt Vliethage wordt momenteel een boekenwand gebouwd in de ontmoetingsruimte in het gebouw. Deze bibliotheek zal voornamelijk gericht zijn op kinderen tot twaalf jaar. De collectie voor volwassenen zal bestaan uit tweedehands boeken die geschonken zijn, aldus dichtbij.nl.

In Den Haag functioneerden sinds begin 2013 zes buurtbibliotheken. Deze werden in het leven geroepen toen in het kader van het spreidingsplan zes van de achttien wijkfilialen dicht moesten. De buurtbibliotheken, die het sluiten van de wijkbibliotheken enigszins moesten opvangen, hebben een kleine collectie boeken (ca 2500 - 4000 banden) en relatief beperkte openingsuren. Ze zijn gevestigd in partnerinstellingen als brede buurtscholen, wijkcentra en zorginstellingen, worden gerund door vrijwilligers en zijn bedoeld voor groepen met een beperkte actieradius: leerlingen van het primair onderwijs en minder mobiele ouderen. Bibliotheek Den Haag draagt zorg voor de collectiegebonden kosten, terwijl de partnerinstelling alle locatiegebonden kosten voor zijn rekening neemt. Uit de in april 2015 gepubliceerde notitie 'Ontwikkelingen rond buurtbibliotheken' bleek overigens dat van de zes in 2013 gestarte buurtbibliotheken de vestiging Statenkwartier op 1 april 2015 haar deuren heeft gesloten en ook niet meer zal heropenen. 'De conclusie na twee jaar buurtbibliotheek Statenkwartier is, dat deze slechts een zeer bescheiden bijdrage aan de wijk heeft geleverd en zelfs dat het geringe gebruik niet opweegt tegen de structurele inspanning van het in stand houden van de buurtbibliotheek,' aldus de wethouder destijds.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie