HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB werkt scenario's uit omtrent leenrecht voor e-books
04-07-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt met het oog op het eind dit jaar te verwachten vonnis van het Europese Hof aangaande leenrecht voor e-books verschillende scenario’s uit te werken om de eventuele gevolgen van de mogelijke uitspraak in kaart te brengen.
De KB stelt kennis te hebben genomen van de conclusie van de advocaat-generaal Szpunar in de zaak van de VOB/Stichting Leenrecht, die kort gezegd behelst dat het uitlenen van een e-book vergelijkbaar is met het uitlenen van een traditioneel boek, waarmee derhalve voor het uitlenen van e-books bestaande EU-regelgeving met betrekking tot het leenrecht van toepassing is.

De KB verwacht dat het vonnis, hoe het ook uitvalt, gevolgen zal hebben voor het e-bookaanbod van de bibliotheken en werkt daarom verschillende scenario’s uit om deze gevolgen in kaart te brengen.

De KB wijst er nog op te geloven in 'het principe dat het bibliotheeknetwerk de gezamenlijke digitale collectie naar eigen inzicht kan samenstellen, om voor alle Nederlanders de toegang tot een pluriform digitaal aanbod te realiseren'. 'Daarnaast vindt de KB voor de uitleen van e-books een passende vergoeding voor de auteurs erg belangrijk. Wij zullen dit standpunt meenemen in de uitwerking van de scenario’s,' aldus de KB.

In een reactie meldt de KB desgevraagd bij wijze van toelichting nog: 'De uitspraak van het Hof, die waarschijnlijk eind december dit jaar zal worden gepubliceerd, zal mogelijk consequenties hebben voor het ‘user model’ dat bij de beschikbaarstelling van e-books wordt gehanteerd (van one copy, multiple users, naar one copy, one user), op de aankoop van en op het aanbod aan e-books. Om die mogelijke consequenties in te schatten en er oplossingen voor te genereren wil de KB in gesprek met alle betrokken partijen om hiervoor scenario’s te ontwikkelen. De focus van de KB ligt hierbij op de inkoopmogelijkheden van e-books en de daaraan gekoppelde technische oplossingen.

Zoals het bericht ook al meldt, luidt het standpunt van de KB dat zij "gelooft in het principe dat het bibliotheeknetwerk de gezamenlijke digitale collectie naar eigen inzicht kan samenstellen, om voor alle Nederlanders de toegang tot een pluriform digitaal aanbod te realiseren. Daarnaast vindt de KB voor de uitleen van e-books een passende vergoeding voor de auteurs erg belangrijk. Wij zullen dit standpunt meenemen in de uitwerking van de scenario’s."'

De KB voegt daar nog aan toe: 'Voordat er contacten zijn geweest met de betrokken partijen, en voordat de scenario’s zijn uitgewerkt, kunnen we hier verder nog niets over zeggen. Het initiatief ligt echter bij de KB.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

p.verkerk
16-5-2017 19:59
De huidige regeling is prima. KB betaalt de uitgevers en deze betalen de contractueel vastgelegde royalties aan de auteurs. Laat a.u.b de Lira hier niet aankomen.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie