HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB: ruim 1.700.000 euro beschikbaar voor project Belastingdienst
05-07-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat de subsidieregels in het kader van het project Belastingdienst zijn vastgesteld.  Voor de uitvoering van het project stelt de KB voor 2016 1.720.000 euro beschikbaar.
Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in juni 2016 de tijdelijke regels subsidieverstrekking (pdf) voor de zogeheten 'hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers' vastgesteld, zo meldt de KB op haar website

De drie (categorieën van) activiteiten die in het kader van de regeling in aanmerking komen voor subsidie zijn:
  1. het bieden van gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten aan burgers (in 2016 te realiseren);
  2. het aanbieden aan burgers van gratis digivaardigheidscursussen, waaronder in ieder geval de cursussen Klik & Tik en Digisterker (in 2016 te realiseren);
  3. het ter beschikking stellen van ruimte en computers voor spreekuren van maatschappelijke dienstverleners, ten behoeve van ondersteuning aan burgers bij het regelen van belasting- en toeslagzaken, voor zover deze activiteiten in combinatie met elkaar worden uitgevoerd (uiterlijk in 2018 te realiseren).
De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,10 per inwoner in het werkgebied van de aanvrager. Om aanspraak te kunnen maken op de projectsubsidie is deelname van de bibliotheek aan het programma 'de Bibliotheek en basisvaardigheden' verplicht en moeten alle gegevens worden ingevoerd op het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).
Het subsidieplafond is vastgesteld op 1.720.000 euro, onder het voorbehoud dat de Belastingdienst voldoende financiële middelen beschikbaar stelt aan de KB.

Het project Belastingdienst is een subproject binnen het programma 'De bibliotheek en Basisvaardigheden'.  Het komt voort uit het convenant tussen de KB en de Belastingdienst dat op 18 februari gesloten werd en waarin werd afgesproken dat Belastingdienst, Koninklijke Bibliotheek en de openbare bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij de digitale communicatie met de overheid. Afgesproken werd toen onder andere dat de Belastingdienst maximaal 1,9 miljoen euro zal investeren in de ‘digi-hulp’, waarbij de Koninklijke Bibliotheek een coördinerende rol zal vervullen en toeziet op de naleving van het convenant en de verdeling van de subsidie onder de lokale bibliotheken.

De aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september worden ingediend bij de Koninklijke Bibliotheek. De werkgroep Belastingdienst (waar de KB en de POI’en in vertegenwoordigd zijn) adviseert de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek over de aanvragen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie