HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB formuleert uitgangspunten digitaal abonnement
21-07-2016
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft twee uitgangspunten geformuleerd die wat haar betreft centraal dienen te staan bij de tariefstelling voor lokale abonnementen en het landelijke digitale abonnement. 
De VOB stelt zich bij de formulering van de uitgangspunten mede gebaseerd te hebben op een onlangs gehouden ledenenquête. 

De VOB stelt het om te beginnen belangrijk te vinden dat jongeren geen financiële belemmeringen ondervinden als ze voor school of studie genoodzaakt zijn om boeken (fysiek danwel digitaal) te raadplegen. 'Wat ons betreft zouden jeugdlidmaatschappen per definitie combinatielidmaatschappen moeten zijn waarbij de wettelijke contributievrijstelling t/m 18 volledig gegarandeerd blijft,' aldus de VOB, die er verder op wijst dat ook de minister deze mening is toegedaan, getuige haar toezegging dat het lidmaatschap van de bibliotheek zonder extra kosten toegang geeft tot het digitale basispakket. '[E]en toezegging die schriftelijk zowel aan de Kamer als aan de wethouders van de G9 is gedaan,' aldus de VOB.

Aangaande het tweede uitgangspunt voor (de verhouding tussen) het lokale fysieke en het landelijke digitale lidmaatschap, stelt de VOB: 'Wij zouden het ongewenst en onjuist vinden als in een decentraal stelsel de KB centraal een minimumtarief voor het gecombineerde (fysiek/digitaal) lidmaatschap zou vaststellen. Het bieden van ruimte tot het leveren van maatwerk aan bv. speciale groepen (denk aan minima, scholieren, studenten en kwetsbare groepen) is essentieel. Onze leden vinden dit o.a. zo belangrijk omdat dit door de gemeenten (als subsidient van de openbare bibliotheken) van groot belang wordt geacht.'

Eerder dit jaar meldde de KB dat per 1 januari 2017 het tarief voor een lokaal abonnement dat toegang geeft tot digitale werken, niet lager mag zijn dan het vastgestelde tarief van 42 euro. Het jaar 2016 geldt daarbij als een overgangsjaar, waarin samen met de openbare bibliotheken nadere afspraken gemaakt zullen worden rond het digitale deel van het lokale abonnement. 
Het tarief van 42 euro was een punt van discussie tijdens de laatste ledenvergadering van de VOB ruim een maand geleden. Namens de Limburgse bibliotheken liet Baukje Vrieswijk tijdens de ledenvergadering weten dit tarief te hoog te vinden. 'Bij mijn eigen bibliotheek, Schunck in Heerlen, maakt 95% van de leden gebruik van de goedkoopste abonnementsvorm (25 euro). Onze regio is een armlastig gebied en een prijskaartje van 42 euro voor e-books zal voor menigeen te veel van het goede zijn.' Interim-directeur Cor Wijn van de VOB liet toen in een reactie weten hierover (en over het jeugdlidmaatschap) in gesprek te gaan met de KB.

De VOB stelt in afwachting te zijn van het voorstel dat de KB met een werkgroep uit de branche (de zogeheten werkgroep 'Lokaal Digitaal') voorbereidt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie