HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Sittard gaat in nieuw onderkomen samen met hogeschoolbibliotheek
01-08-2016
Bibliotheek Sittard verhuist per 22 augustus naar een nieuw onderkomen in de multifunctionele accommodatie Ligne, gelegen aan de rand van het oude centrum. Bibliotheek Sittard gaat dan samen met de bibliotheek van Hogeschool Zuyd.  
De bibliotheek spreekt van een voor Nederland uniek samenwerkingsverband waarbij de openbare bibliotheek onderdak krijgt in een gezamenlijke huisvestiging met de bibliotheek van Zuyd Hogeschool. De collecties van de bibliotheek van Zuyd Hogeschool (zes opleidingen met circa 3500 studenten) en van Bibliotheek Sittard De Domijnen (onderdeel van BiblioNova) worden samengevoegd, waardoor met name de informatieve collectie flink groter wordt, aldus de bibliotheek in een brochure over de nieuwbouw.
De verhuizing betekent voor de bibliotheek een verdubbeling van het vloeroppervlak, van 2500 m2 naar 5000 m2, en een verruiming van de openingstijden. De helft van het vloeroppervlak is beschikbaar voor de studenten. In het nieuwe gebouw zal veel ruimte zijn voor werkplekken voor studenten om te studeren of samen met medestudenten aan een opdracht te werken. Er zijn leestafels en stiltewerkplekken. Op de website van Ligne wordt gesproken van een 'informatiecentrum met een uitgebreid studielandschap'.
De jongere kinderen hebben de gehele eerste verdieping tot hun beschikking, met een mooie voorleestribune die uitkijkt op het Ligneplein. Ook de jongeren hebben, een trap hoger, een eigen ruimte. 

Ligne, waarvan het stedebouwkundige plan ontworpen is door Jeanne Dekkers Architectuur en het zuidelijke blok (waarin de bibliotheek komt) door Rapp+Rapp Architecten, gaat behalve aan de bibliotheek ook onderdak bieden aan Zuyd Hogeschool, Museum Het Domein, Filmhuis Het Domein, horeca, in de vorm van leescafé Coffee Mundo, winkels en zorgwoningen van zorginstelling Daelzicht. Het is de bedoeling dat de ‘bewoners’ van de multifunctionele accommodatie waar mogelijk ook inhoudelijk gaan samenwerken. Zo zal de hogeschool overdag de filmzalen van het filmhuis als collegezaal gebruiken en integreren de bibliotheek van Zuyd en de stadsbibliotheek volledig tot één bibliotheek. Ook werken studenten van de opleiding Social Work van de hogeschool al intensief samen met Daelzicht bij de begeleiding van cliënten. Zuyd Hogeschool omschrijft Ligne daarom ook als 'een unieke en dynamische leeromgeving met optimale mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het wordt een plek waar studenten, docenten, lectoren, burgers en bedrijven elkaar nog makkelijker kunnen ontmoeten,' aldus de hogeschool.
Ook Museum Het Domein, Filmhuis Het Domein en BiblioNova zullen veel meer gaan samenwerken. 'Het inspelen op elkaars programma en activiteiten vergroot de dynamiek in het nieuwe gebied en biedt nieuwe mogelijkheden voor de instellingen. Zo kan het filmhuis met twee filmzalen en ruimere openingstijden makkelijker inspelen op het programma van het museum met films over onderwerpen die daar aan bod komen. Verder kan de bibliotheek door middel van projecten en speciale leestafels boeken tonen die aansluiten op de programma’s van de andere instellingen,' zo wordt gesteld op de website van Ligne.

Op zaterdag 6 augustus zal de bibliotheek voor het laatst geopend zijn op de huidige locatie aan de Broeksittarderweg. De twee weken daarna zijn gereserveerd voor de verhuizing, waarna de bibliotheek op maandag 22 augustus zal openen op de nieuwe locatie in Ligne. 
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

Sjaak Driessen
1-8-2016 17:58
Niet alles wat uniek is heeft een positieve connotatie. Net als creativiteit. Er gebeuren de meest mooie en verschrikkelijke dingen die uniek zijn of super creatief. Een openbare bibliotheek naar de rand van de stad, publieke domein, lijkt mij een ramp, temeer als dat gestaafd wordt met een HBO instelling. Verhef of vern..... het volk!?
Lourense Das
2-8-2016 14:30
Onderwijsbibliotheken en openbare bibliotheken verschillen sterk van elkaar. Onderzoeken over het succes van joint-use libraries c.q. combined libraries laten een groot aantal 'uitdagingen' zien. Uit die onderzoeken blijkt klip en klaar dat dergelijke bibliotheken alleen succesvol zijn als er heel veel (extra) geld beschikbaar is om alle gebruikers van dienst te kunnen zijn. Voor zover mij bekend is er in Sittard niet gekozen voor een extra investering in personeel en collectie.
De opmerking van Sjaak Driessen is dus volkomen terecht.

 
Jeanine Deckers
3-8-2016 11:07
De nieuwe bibliotheek komt niet aan de rand van de stad te liggen, maar aan de rand van het centrum. Dat staat ook in de tekst. Nog geen honderd meter van Museum de Domeinen vandaan.
Misschien moeten we even afwachten totdat we met eigen ogen gezien hebben of ze al die mooie woorden kunnen waarmaken voordat we er een oordeel over vormen?

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie