HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Medemblik verliest hoger beroep bij Raad van State
04-08-2016
De gemeente Medemblik (ca. 43.700 inwoners) heeft in 2014 bij het aankondigen van bezuinigingen aan de Stichting Westfriese Bibliotheken geen redelijke termijn in acht genomen om de bibliotheek in staat te stellen de bezuinigingen op te vangen. Dat zegt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak over het hoger beroep dat de gemeente had ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in augustus 2015 over dezelfde kwestie.
 
Inmiddels heeft de uitspraak van de Raad van State over het oordeel van de rechtbank geen praktische gevolgen meer, daar het college van B&W van Medemblik samen met vijf andere West-Friese colleges de bibliotheek zo mogelijk onderdeel wil laten worden van een ‘Westfries Cultureel Netwerk’ (WCN). Maar over de wijze waarop dat moet gebeuren verschillen de meningen. De diverse gemeenteraden zullen zich er in het najaar over uitspreken.

Wat de kwestie tussen Medemblik en de bibliotheek betreft ontving de bibliotheek in 2012 nog 1.025.237 euro subsidie van deze gemeente. Na eerdere kortingen werden in 2014 kortingen aangekondigd van 56.000 euro over 2015, 150.000 euro over 2016 en 200.000 euro over 2017. Daarna zou er circa 572.000 euro overblijven. Daar ging de bibliotheek bij de rechtbank tegen in beroep, nadat de gemeente het bezwaar van de bibliotheek in januari 2015 had afgewezen. Kern van de zaak was dat het college weliswaar de genoemde bezuinigingsbedragen had aangekondigd, maar dat de gemeenteraad door het aannemen van een amendement had besloten dat er vestigingen in Wervershoof en Wognum open moesten blijven en er een ander basispakket voor Medemblik, Wervershoof en Wognum moest komen. De Raad van State zegt daarover: ‘Door de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de aankondiging van subsidiekortingen door het college waardoor het voor de stichting onvermijdelijk is om bibliotheekvestigingen, in het bijzonder die van Wervershoof en Wognum, te sluiten en anderzijds het amendement van de raad, waarin wordt ingestemd met een basispakket waarin deze vestigingen open dienen te blijven, was het voor de stichting niet duidelijk welke maatregelen zij moest nemen om de bezuinigingen uit te voeren. De rechtbank is derhalve terecht tot het oordeel gekomen dat het college bij de aankondiging van de subsidiekortingen voor de jaren 2016 en 2017 geen redelijke termijnen als bedoeld in artikel 4:51, eerste lid, van de Awb in acht heeft genomen.’

In december 2015 besloot het college, gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank, kortingen aan te kondigen van 75.000 euro per 1 juli 2017, 175.000 euro per 1 juli 2018 en 200.000 euro per 1 januari 2019. In 2019 wordt dan het eerder genoemde bedrag (572.000 euro) bereikt. Daar heeft de bibliotheek zich bij neergelegd.

In een bespreeknotitie De bibliotheek en het WCN (pdf) van 4 juli 2016 had het college al aangekondigd dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen voor het geval de gemeente in hoger beroep gelijk zou krijgen. Nu dat niet het geval is, blijven de bezuinigingsbedragen van december 2015 en de twee in deze bespreeknotitie genoemde scenario’s staan: een bibliotheekvoorziening binnen het genoemde budget op basis van een nog te maken productenboek of bibliotheektaken uitvoeren binnen een nieuwe stichting Westfries Cultureel Netwerk. De uitkomst is mede afhankelijk van de andere gemeenten.

De tekst van de uitspraak van de Raad van State is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie