HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Den Helder draait bezuiniging bibliotheek terug
12-08-2016
Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder stelt de gemeenteraad voor de bezuinigingen op het programma Cultuur te laten vervallen. Dit zou onder andere betekenen dat de voorgenomen korting op de subsidie voor KopGroep Bibliotheken niet doorgaat.
Het collegebesluit vloeit voort uit het beleidskader cultuur, dat het college deze week heeft vastgesteld. In het totaal gaat het om een bedrag van 400.000 euro dat Den Helder voornemens was te bezuinigen op Huis van de Kunsten Triade, Theater De Kampanje en KopGroep Bibliotheken. Voor de bibliotheek ging het om een bezuiniging van 150.000 euro.

Bij het vaststellen van de begroting 2016-2019 had de gemeenteraad het college de opdracht gegeven te zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen op de cultuursubsidies. De raad heeft daarbij wel nadrukkelijk geëist dat voorkomen dient te worden dat de instellingen zouden ‘omvallen’. Ook bij de behandeling van de kadernota heeft de raad zorgen geuit over de bezuiniging met het oog op eventuele personele consequenties en de consequenties voor het voorzieningenaanbod. Verantwoordelijk wethouder Trees van der Paard heeft na intensieve gesprekken met de drie instellingen besloten dat bezuinigen niet verantwoord is. Op korte termijn zou het geen personele consequenties hebben, maar de drie instellingen hebben wel zorgen over het behoud van het niveau van de culturele voorzieningen als de voorgenomen bezuiniging door zal gaan, aldus de gemeente in een persbericht. De gesprekken met de organisaties hebben het college onvoldoende zekerheid gegeven dat een bezuiniging niet leidt tot aantasting van de voorzieningen. Daarom stelt het college de raad nu voor de voorgenomen bezuiniging van 400.000 euro te schrappen.

Het beleidskader cultuur is een uitwerking van de cultuurvisie die de gemeenteraad eind april heeft vastgesteld. De daarin genoemde vier speerpunten 'kinderen en cultuur', 'iedereen doet mee', 'culturele hart van de regio', 'cultureel ondernemerschap' zijn in het beleidskader uitgewerkt in doelstellingen. Die vormen de basis voor de meerjarige subsidieafspraken tussen de gemeente en de subsidiepartners.
 
Wethouder Van der Paard stelt tegenover Den Helder Actueel over het voornemen om vier ton te bezuinigen op cultuur terwijl van de subsidiepartners wel verwacht werd dat ze in het kader van de cultuurnota een zeker voorzieningenniveau garanderen: 'Dat is gewoon niet mogelijk. (...) De gemeenteraad heeft eerder al haar zorgen geuit. Die wil niet dat personeel ontslagen wordt of dat het aanbod aan culturele activiteiten minder wordt. Die zekerheid kunnen we als de bezuinigingen doorgaan niet geven.'

Waarnemend directeur van KopGroep Bibliotheken Jacinta Krimp stelt in een reactie op de website van de bibliotheek opgelucht te zijn. 'Dit voorjaar hebben we onze nieuwe centrale bibliotheek in School 7 geopend voor het publiek. Een geweldige voorziening op een prachtige locatie, waar veel mensen met plezier gebruik van maken. Met een bezuiniging van € 150.000 in het vooruitzicht wordt het lastig om onze ambities waar te maken en het 'huiskamer van de stad' concept verder uit te bouwen,' aldus Krimp.

De gemeenteraad zal nog akkoord moeten gaan met het collegevoorstel. 'Maar gezien de zorgen en de wensen die door commissie en raad zijn geuit ben ik daar optimistisch over,' zo stelt wethouder Van der Paard.

De raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling bespreekt het voorstel op 29 augustus, de gemeenteraad op 12 september.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie