HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek naar mogelijkheden tot bezuinigen Bibliotheek Rivierenland
18-08-2016
De gemeenten in Rivierenland hebben onderzoeksbureau Setelia Strategy Consultants opdracht gegeven te onderzoeken hoe het bibliotheekwerk in Rivierenland goedkoper kan.  
Onderzoeksbureau Setelia Strategy Consultants ontvangt 42.000 euro voor het onderzoek. De kosten worden verdeeld aan de hand van het aantal inwoners van de gemeenten.

Doel van het onderzoek is te inventariseren of de betrokken gemeenten voor minder geld een pakket kunnen afnemen en of ze meer keuze kunnen krijgen in wat ze wel en niet afnemen van de bibliotheek. Ook zal gekeken worden naar de optes voor een regionaal vestigingsbeleid, met verspreid een aantal grotere vestigingen en verder een aantal kleinere. Het is de bedoeling kosten te besparen met behoud van de huidige bibliotheekfuncties én de beste spreiding van voorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd mede op initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, die vorig jaar aanvankelijk uit Bibliotheek Rivierenland leek te willen stappen - om zo ongeveer 250.000 euro op de bibliotheek te kunnen bezuinigen -, maar die er op 5 november 2015 toch voor koos het convenant met Bibliotheek Rivierenland nog niet op te zeggen en beëindiging ervan met een jaar uit te stellen. Die periode van uitstel zou dan moeten worden gebruikt om met de andere regiogemeenten te onderzoeken en te overleggen of het bibliotheekwerk goedkoper en flexibeler kan. In een tijdens de raadsvergadering van 5 november ingediende motie (pdf) van SGP, CDA en VVD werd verzocht het overleg aan te gaan met de andere tien in het convenant participerende regiogemeenten met als doel te komen tot kostenreductie en tot flexibilisering van de samenwerking en te bekijken of een 'gedifferentieerd en modulair pakket' mogelijk is met drie 'seperate modules': een bibliotheekfunctie; leesbevorderende activiteiten en overige producten. In een tweede motie (pdf) verzoeken dezelfde partijen het college onderzoek te doen naar alternatieven, waarbij onder andere ook Karmac genoemd wordt. Indien de bezuinigingen en flexibiliseringen niet kunnen worden gerealiseerd verzoeken de partijen opzegging van het Convenant 2015-2018 vóór 1 januari 2017.
De gemeente Tiel was aanvankelijk terughoudend over een dergelijk onderzoek, maar stemde enkele maanden geleden toch in met de onderzoeksopdracht, onder voorwaarde dat het bibliotheekconvenant dat de gemeenten hebben gesloten niet tussentijds opengebroken wordt, aldus de Gelderlander. Dit convenant loopt tot en met 2018. 

Bibliotheek Rivierenland verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel en heeft verschillende keren te maken gehad met gemeenten die de samenwerking met de bibliotheek hebben opgezegd of dat dreig(d)en te doen. Zo zegde de gemeente Buren per 2012 het convenant op, waarna in 2014 in het Kulturhus in de Burense kern Lienden een Karmac-bibliotheek opende. In 2012 leek ook de gemeente Druten de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland op te willen zeggen, maar dat besluit werd later teruggedraaid. Ook de gemeente Lingewaal heeft serieus overwogen uit het convenant met Bibliotheek Rivierenland te stappen, maar zag daar later weer vanaf. In Maasdriel leek het college (in september 2014)  eveneens de samenwerking met de bibliotheek te willen beëindigen om zo drie ton te kunnen bezuinigingen, maar nadat enkele maanden later besloten werd een besluit hierover met een jaar uit te stellen, lijkt dat plan vooralsnog weer van de baan, al besloot Maasdriel wel tot een bezuiniging op de bibliotheek van 75.000 euro.

Tegenover Omroep Gelderland geeft directeur Gaby Lafeber van Bibliotheek Rivierenland aan bereid te zijn mee te werken aan het onlangs door de gemeenten aangekondigde onderzoek. 'Volgens Lafeber is het niet uitgesloten dat ze een blinde vlek heeft als het gaat om nog goedkoper werken,' aldus Omroep Gelderland. Lafeber stelt echter wel dat Bibliotheek Rivierenland nu al een stuk goedkoper werkt dan veel andere bibliotheken. Gemeentes in het Rivierenland zijn ruim 11 euro kwijt per inwoner voor de dienstverlening van de bibliotheek, terwijl dat landelijk zo'n 20 euro zou zijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie