HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB formuleert uitgangspunten koers voor de komende jaren
22-08-2016
Het bestuur en de directie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben een aantal thema’s vastgesteld die volgens de vereniging de komende jaren belangrijk zijn voor de bibliotheekbranche. 
Het vernieuwde bestuur (tijdens de algemene ledenvergadering van 17 juni 2016 werden vier nieuwe bestuursleden benoemd: Martin Berendse, Karin Meijerman, Albert Kivits en Bart Fiers) spreekt bij de opsomming van de belangrijke uitgangspunten over een 'weeffout' in de Bibliotheekwet (Wsob) waar het gaat om de scheiding tussen digitaal en fysiek lidmaatschap, die gerepareerd dient te worden. 'De Wsob bevat een kunstmatige scheiding tussen digitaal en fysiek lidmaatschap. Binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen geeft deze scheiding onduidelijkheid over de rolverdeling. Is de digitale kant van de openbare bibliotheek een eerstelijnsvoorziening? Of onderdeel van de diensten van de lokale bibliotheek? Onze vereniging pleit ervoor dat er een ‘blended’ situatie ontstaat waar fysieke en digitale bibliotheek niet meer los van elkaar te zien zijn. Wij willen dat bibliotheekklanten het uitgangspunt zijn en willen deze weeffout in de wet repareren,' aldus de VOB in een bericht op haar website. Met het oog op de tussentijdse evaluatie van de Bibliotheekwet, die het ministerie van OCW medio 2017 zal uitvoeren, vindt de VOB het van belang om een helder standpunt te formuleren over de werking van de wet in de 'blended omgeving'.
 
De VOB meldt tevens met het oog op de dit najaar te verwachten uitspraak van het Europese Hof aangaande e-books en leenrecht samen met de 'relevante partners' (de Stichting Onderhandelingen Leenrecht (StOL) en de KB-Inkoopcommissie) en in overleg met de ministeries van OCW, Economische Zaken en Veiligheid & Justitie 'hanteerbare modellen' uit te werken.

De VOB wil verder sterker gaan inzetten op de positionering van de vereniging als belangenbehartiger. 'De Vereniging van Openbare Bibliotheken is een betrouwbare partner voor organisaties met wie wij samen de rol van de "nieuwe bibliotheek" in het maatschappelijk middenveld gaan vormgeven. Wij zoeken samenwerking op landelijk niveau met o.a. welzijnsorganisaties, het onderwijs, UWV, sociale dienst, ngo’s, cultuurorganisaties, woningcorporaties, contentleveranciers, vrijwilligers en cliënten/taalambassadeurs en vluchtelingenorganisaties,' aldus de VOB.

Ten slotte noemt de VOB als thema nog de vernieuwing van de cao. 'Het bestuur onderschrijft de modernisering van de bestaande cao. Daarbij zijn onder andere de flexibilisering van de werktijden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderwerp van gesprek.(...). De VOB en SPN onderzoeken nut en noodzaak van het opzetten van een P&O netwerk van professionals in onze branche, dat hierbij een rol kan spelen. Met Cultuurconnectie en alle betrokken vakbonden wordt de wens tot samenvoeging van cao OB en cao Kunsteducatie uitgewerkt,' aldus de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie