HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
IFLA publiceert update Trendrapport
23-08-2016
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) heeft vorige week een update uitgebracht van haar Trendrapport uit 2013. De update biedt een inventarisatie van het debat en de discussies die werden opgeroepen door het eerste Trend Report. Ook wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en nieuwe technologieën die in 2013 nog niet of slechts bescheiden in beeld waren, zoals 3D printing, de ‘sharing economy’ en de Blockchaintechnologie
In het IFLA Trend Report 2013 werden vijf belangrijke trends onderscheiden die van belang zijn op het gebied van informatievoorziening en bibliotheken:
  1. Nieuwe technologie leidt ertoe dat de toegang tot informatie zowel vergroot als verkleind wordt.
  2. Online educatie zal wereldwijd leiden tot verandering en democratisering op het gebied van onderwijs
  3. De grenzen van privacy en dataprotectie zullen worden geherdefinieerd
  4. Binnen hyperverbonden gemeenschappen zal er beter geluisterd worden naar nieuwe geluiden en groepen, die daardoor krachtiger worden
  5. De mondiale informatieomgeving zal door de invloed van nieuwe technologieën een transformatie ondergaan.
Het eerste rapport, getiteld Riding the Waves or Caught in the Tide?, was door de IFLA met name bedoeld als aanzet tot een discussie binnen de mondiale bibliotheekgemeenschap over de toekomst van de bibliotheek. De update biedt per werelddeel een overzicht van de belangrijkste thema’s die gedestilleerd konden worden uit de discussies die ontstonden naar aanleiding van het eerste Trendrapport. 

De IFLA stelt dat het Trend Report met name in Europa leidde tot veel debat, met discussies over het rapport tijdens zo’n veertig bijeenkomsten in 15 landen. Uit deze debatbijeenkomsten kwamen enkele thema’s naar voren die binnen Europa geïdentificeerd werden als belangrijk voor veel bibliotheken. Het gaat dan onder andere om zorgen over wettelijke beperkingen en businessmodellen voor digitale publicaties die gezien worden als bedreigend voor de traditionele rol van de bibliotheek als publieke, laagdrempelige toegangspoort tot informatie. Bibliotheken zijn in toenemende mate in concurrentie met private aanbieders van informatie waardoor het lastiger wordt diensten aan te bieden op het gebied van e-lending. Het wordt voor bibliothecarissen daarom steeds belangrijker meer kennis te vergaren op het gebied van copyright en de regelgeving rond de acquisitie, opslag en overdracht van digitale informatie. 

Een ander belangrijk thema in veel Europese landen is dat van de privacy en databescherming. Uit de discussies bleek zorg over de groeiende mogelijkheden voor overheden en bedrijven om in de digitale omgeving het gedrag van mensen te monitoren, maar tegelijkertijd hebben ‘new digital developments (...) also enabled citizens to gain equivalent opportunities to monitor and control politicians and business leaders. (...) It was concluded that the same technologies which threaten to undermine privacy have a simultaneous capacity to empower citizens and strengthen democracy,’ aldus het rapport. Bibliotheken zouden actiever moeten zijn in het vergroten van de kennis en de bewustwording van mensen op dit gebied. ‘Estonian librarians felt that there was a deficit of guidance at national level, and that librarians would benefit significantly from the development of a common strategy on handling data privacy issues. In Sweden, it was contended that librarians need to have a stronger understanding of the implications of data privacy in their day to day work, and build greater capacity to advise library users on how to securely manage their own data online,’ aldus het rapport.
 
Verder bleek uit de discussies hoe belangrijk het is te investeren in de kennis en expertise van de professionals, met name op digitaal gebied. ‘A common theme across all national discussions was that librarians will need to invest in developing new skills and competencies to better serve patrons in a digital age. (...) These debates also revealed that many librarians have a knowledge deficit around the challenges of new technologies, including the management of digital content and e-books, and related copyright and privacy legislation,’ aldus het rapport.
 
De debatten leidden ook tot de conclusie dat bibliotheken nog meer moeten luisteren naar hun klanten om beter te voldoen aan hun wensen. ‘Many discussions highlighted that instead of just identifying new technological opportunities and functions, new library strategies should start by diagnosing what patrons need in an evolving digital society. This could potentially include collaborating directly with users in relation to self-publishing, crowd sourcing and digital content creation. Other conversations concentrated on how to update traditional library roles and functions. It was broadly acknowledged that libraries will always have a specific and on-going responsibility for promoting information literacy from cradle to grave. At the same time librarians will need to be prepared to abandon or reimagine some traditional services and activities – including redefining how physical library spaces are used to optimum effect and maximum user benefit,’ aldus het rapport.
Tenslotte wordt gewezen op de behoefte aan een ‘greater strategic vision and collaboration between library stakeholders at regional, national and international level’ en het belang van ‘facilitating stronger connections between librarians across Europe’.

Het rapport biedt verder nog een overzicht van hoezeer de vijf in het rapport van 2013 genoemde trends in verschillende regio’s in de wereld de afgelopen drie jaar hebben gespeeld.

Het Trend Report en de debatten die er uit voortkwamen vormen mede de basis voor de vorig jaar door IFLA President Donna Scheeder tijdens het IFLA-congres aangekondigde IFLA Change Agenda. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie