HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Inzendtermijn voor Victorines geopend
01-09-2016
Het Victorine van Schaickfonds | KNVI roept geïnteresseerden op mee te dingen naar een van de zogeheten Victorines, de prijzen die het fonds jaarlijks uitreikt aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. De inzendtermijn loopt tot uiterlijk 20 september 2016. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI-congres op 10 november.
Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen wil het fonds publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren. 

De prijzen worden toegekend aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief, waarmee aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud is gegeven. 'En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen,' aldus het fonds bij wijze van toelichting in een persbericht.

Drie prijzen
Er worden drie Victorines uitgereikt:
  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en - dit jaar voor de laatste keer - de Victorine van Schaick-penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).
Inzendingen 
Inzendingen (of voordrachten van potentiële kandidaten) zijn mogelijk tot uiterlijk 20 september. Inzendingen moeten na 31 december 2014 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master's theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2014 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.
De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kan men op dit e-mailadres terecht.

De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens het KNVI-congres 2016 op donderdag 10 november in Nieuwegein.
De jury van de prijs wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI.

Vorig jaar gingen de Victorines naar Leeszaal West Rotterdam (en haar initiatiefnemers Maurice Specht en Joke van der Zwaard), dat zowel de Victorine 2015 als de Victorine Initiatiefprijs ontving. De Victorine Scriptieprijs werd wegens gebrek aan kwalitatief goede inzendingen niet uitgereikt. Eric Sieverts werd vorig jaar geëerd met een Victorine Oeuvreprijs. Ook Jan de Waal ontving vorig jaar een Oeuvreprijs.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie