HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuiniging: Provincie Groningen in ‘top drie’ van meerdere lijstjes
06-09-2016
Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen zijn ook na advisering door de Kunstraad Groningen bij hun voornemen gebleven in de nieuwe cultuurperiode 2017-2020 de subsidie voor Biblionet Groningen terug te brengen van de huidige 2,6 miljoen euro per jaar naar € 2,1 miljoen per jaar. Het aandeel ‘wettelijke taken’ (exclusief ontwikkeling innovaties) daarin is 1,3 miljoen euro. Voor een speciaal fonds voor innovaties wordt 300.000 euro uitgetrokken en voor ‘autonome taken’ (op basis van haar eigen beleid, buiten de provinciale taken in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, Wsob) 500.000 euro. De provincie ziet dat laatste bedrag als een bijdrage in de financiering van gemeentelijke taken, waar de gemeenten een plan voor moeten indienen. 
In een op verzoek van de provincie gemaakt rapport had de DSP-groep aangegeven dat 1,3 miljoen euro voor de wettelijke taken uit de Wsob eigenlijk nog te veel is, omdat meer taken tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten kunnen worden gerekend dan de provincie van plan is.

Nog altijd in top drie
Jeannette Vedder, ambtenaar bij de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering van de provincie, zegt dat Groningen ook na de bezuiniging altijd nog in de top drie van provincies staat als het gaat om de bijdrage per inwoner.

Context bekijken
Gevraagd om commentaar, laat Arend Middelveld, directeur van Biblionet, blijken niet onder de indruk te zijn van die uitspraak, daar je moet kijken naar de context. ‘De provincie Groningen staat zeker in de top drie en op onderdelen met stip bovenaan, als het gaat om de problematiek van laaggeletterdheid, niet-digivaardige bevolking, krimp, ontvolking, niet-vitale dorpen, wegtrekkende jongeren, langdurige werkloosheid, verdwijnende voorzieningen, de verlammende werking van aardbevingen etc. Een problematiek die ook niet stopt bij gemeentegrenzen. Ik zou willen dat er door de bekostigende overheden niet alleen naar kosten wordt gekeken, of naar wettelijke verplichtingen, maar naar een integrale aanpak waarbij de bibliotheek zich invoegt in de maatschappelijke keten van organisaties die genoemde problematiek willen aanpakken. Geef de bibliotheek de opdracht om samen met andere organisaties snel werk te maken van persoonlijke ontwikkeling en stel daar ook een passend bedrag voor beschikbaar. Over een langere periode dan een provinciale cultuurperiode kunnen we van een integrale aanpak ook vruchten plukken!,’ zo zegt Middelveld. Hij voegt daar aan toe dat Biblionet nu met de 22 gemeenten die de uitvoering van bibliotheekwerk aan Biblionet hebben opgedragen in gesprek is om een gezamenlijke ambitie en tempo van uitvoering te formuleren. ‘Deze afspraken zullen mee bepalen hoe we de komende jaren het bibliotheekwerk in Groningen kunnen uitvoeren met een structureel lagere provinciale bijdrage,’ aldus Middelveld.

Rol Provinciale Staten
Kunnen Provinciale Staten (PS) nog wat veranderen aan het besluit van GS? Jeannette Vedder zegt: ‘Wij hebben een rolverdeling tussen PS en GS vastgelegd t.a.v. de ‘cultuurnotaprocedure’. Het beleidskader wordt door PS vastgesteld en de uitvoering door GS. Zo hebben PS vorig jaar het Beleidskader Cultuur (pdf) vastgesteld, inclusief de procedure.
Op 12 juli hebben GS het Uitvoeringsprogramma Cultuur (pdf) vastgesteld. Dat gaat dus niet ter vaststelling naar PS, maar ter informatie. Uiteraard hebben PS wel de mogelijkheid het zelf toch te agenderen. In de commissie MEE [Mobiliteit, Economie en Energie – red.] d.d. 14 september staat het geagendeerd.’
Op de vraag of Biblionet nog wat gaat doen, antwoordt Arend Middelveld: ‘Wij ontvangen de politieke partijen nog die een vertegenwoordiger in MEE hebben. Die kunnen op basis van onze presentatie altijd nog een vraag stellen. Onze presentatie zal overigens geen offensief tegen de bezuiniging zijn, maar een verhaal over de mogelijkheden van de bibliotheek, die behalve een culturele rol ook een educatieve en maatschappelijke rol wil vervullen.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie