HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BiblioPlus start actie om mogelijke bezuinigingen Grave af te wenden
12-09-2016
BiblioPlus is gestart met een actie om de gemeenteraad van Grave ervan te overtuigen af te zien van mogelijke bezuinigingen. De bibliotheek roept de inwoners van Grave op bij wijze van steunbetuiging een door de bibliotheek ontworpen poster achter hun raam te hangen. 
De poster met de tekst 'Onze bieb is zoveel meer...!' geeft uitdrukking aan de ambitie van de bibliotheek om een 'knooppunt van lezen, leren en informeren' voor de inwoners van Grave te zijn. Maar het is de vraag in hoeverre de bibliotheek deze ambitie, gegeven mogelijke bezuinigingen, kan waarmaken.

'Samen met onze vele vrijwilligers en partners willen we de schouders zetten onder deze ambitie. De vraag is of we de kans krijgen om dit waar te maken. Ondanks dat we de kosten in de periode 2015-2017 met bijna 40% (!) hebben teruggebracht, beslist de gemeenteraad van Grave in september over verdere bezuinigingen. Dit zal leiden tot een verschraling van de dienstverlening en een zeer onzekere toekomst voor de Bibliotheek vanaf 2018. Als u het, net als wij, belangrijk vindt dat de Bibliotheek Grave in zijn huidige vorm blijft bestaan, dan vragen wij u om uw stem te laten horen,' zo stelt directeur Cyril Crutz, die op 2 mei in dienst trad bij BiblioPlus als opvolger van interim-directeur Ton Roes (die Paul van Royen opvolgde), op de website van BiblioPlus.

BiblioPlus verzorgt de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

In de gemeente Grave bestaat de voorziening momenteel uit een bibliotheekvestiging in Grave, zeven bibliotheken op school en een leespunt in Gassel.

Eind 2014 besloot de gemeenteraad van Grave bij de vaststelling van de begroting 2015 de subsidie aan Biblioplus met 200.000 euro gefaseerd af te bouwen, van bijna 300.000 euro in 2015 naar 100.000 euro in 2019. Op 27 september zal de gemeenteraad bespreken hoe deze bezuiniging verder ingevuld zal worden. Voor de herinrichting van de bibliotheekdiensten zijn in dit kader drie scenario’s opgesteld, waarbij het college haar voorkeur heeft uitgesproken voor scenario 2. In dit scenario (ook wel het buurtbibliotheek-scenario genoemd), waarvoor met ingang van 2019 structureel een budget van 118.210 euro begroot is, wordt uitgegaan van een ‘redelijke centrale bibliotheek in Grave centrum’ die wordt gerund door vrijwilligers, in de drie kerkdorpen Gassel, Veld en Escharen een buurtbibliotheek met leestafel en behoud van de huidige bibliotheken op school. Grave zal in dit scenario uit de samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus treden. BiblioPlus zal wel de bibliotheken op school blijven verzorgen. 
Met de bestaande vrijwilligers, dorpsraden en gemeenschapsaccommodaties zullen gesprekken worden aangegaan over de realisatie van de bibliotheek in Grave en de buurtbibliotheken. Door in de centrale bibliotheek in Grave het Graafsch Historisch Informatief Educatief Centrum onder te brengen (waarvoor binnen de begroting een subsidie van 25.000 beschikbaar is) hoopt de gemeente nog wat meer financiële armslag te creëren. 

Voor scenario 3 (pdf), getiteld Notitie herinrichting bibliotheekdiensten Grave een nieuwe bladzijde, (het BiblioPlus-scenario), waarbij de samenwerkingsrelatie met de (professionele) organisatie BiblioPlus wordt voortgezet zodat het huidige dienstverleningsniveau grotendeels in stand kan worden gehouden, zou een subsidie van 170.000 euro nodig zijn. (Zie voor meer informatie over de plannen de stukken bij de vergadering van de Raadscommissie Inwoners en bestuur van 13 september 2016.)

De bezuinigingsplannen voor de bibliotheek zullen aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 27 september 2016. De raad zal dan een besluit nemen over het voorstel (pdf) van het college om uit te gaan van scenario 2.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie