HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB: zelfstandige functies digitale bibliotheek en lokale bibliotheken
16-09-2016
‘De digitale bibliotheek heeft een zelfstandige functie in het digitale domein, zoals de lokale bibliotheek een zelfstandige functie heeft in een gemeente. Die functies zijn niet uitwisselbaar: het digitale alléén zien als een toevoeging aan het lokale doet het digitale geen recht, zoals het lokale zien als een toevoeging aan het digitale, het lokale geen recht doet.’ Dat zegt Hildelies Balk-Pennington de Jongh, hoofd Marketing & Diensten bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in een per e-mail verzonden brief d.d. 13 september 2016 aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 
In haar brief (pdf), die in handen is van Bibliotheekblad.nl, reageert Balk op de brief die de VOB 1 september naar de KB gestuurd heeft, als reactie op het pakket 'lokaal digitaal' dat de KB na overleg met een werkgroep Lokaal Digitaal heeft vastgesteld voor de tarieven van ‘fysiek + digitaal lenen’.

Pakket eind september
Hildelies Balk zegt dat het nieuwe tariefpakket, met enkele aanpassingen op basis van de opmerkingen van de VOB en van individuele bibliotheken, wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuurscollege van de KB op 22 september. ‘Na vaststelling wordt het verzonden naar de minister van OCW ter goedkeuring. Wij verwachten het definitieve pakket dan eind september te kunnen publiceren,’ aldus Balk.

Brede digitale bibliotheek
Wat in de aanhef staat, zegt zij in een algemene, inleidende reactie. Daarin meldt ze ook dat de KB al meer dan een miljoen Nederlanders bereikt met activiteiten op het gebied van wetenschap en erfgoed en dat de KB graag een ‘brede digitale bibliotheek’ wil vormen, die kansen biedt voor iedereen: ‘de nationale digitale bibliotheek.’ Balk: ‘Die is breder dan het aanbod van openbare bibliotheken en wordt ook met een breder netwerk van universiteitsbibliotheken en nationale erfgoedinstellingen gerealiseerd. Wij zien dit tegelijkertijd als een bijdrage aan het netwerk van openbare bibliotheken waar wij deel van uitmaken. De openbare bibliotheken zijn lokaal veel breder dan de digitale bibliotheek; zo vullen we elkaar als netwerk aan.’

Geen proefperiode meer
In reactie op de opmerking van de VOB dat die het onjuist en ongewenst zou vinden als in een decentraal stelsel de KB centraal een minimumtarief voor het gecombineerde (fysiek/digitaal) lidmaatschap zou vaststellen, zegt Balk dat er anders dan voorheen geen sprake meer is van een proefperiode waarin het digitale aanbod gratis bij het lokale aanbod wordt aangeboden. ‘Per 1 januari 2016 is er een tarief voor de toegang tot digitale werken gesteld. De KB stelt daarmee niet de tarieven voor lokale lidmaatschappen vast – dit blijft uiteraard voorbehouden aan de lokale bibliotheken – maar eist wel dat abonnementen waar (ook) het volledige digitale aanbod deel van uitmaakt minimaal aan het door de KB vastgestelde en door de minister goedgekeurde tarief van 42 euro voldoet. De inkomsten van een digitaal lidmaatschap dat bij een lokale bibliotheek wordt afgesloten, komen altijd ten goede aan de lokale bibliotheek. Het pakket biedt bovendien ruimte voor maatwerk voor minima en kwetsbare groepen.’

Zichtbaar maken
Balk waardeert het dat de VOB het nieuwe pakket doordacht en evenwichtig noemt. Ook zij vindt, net als de VOB, dat de digitale bibliotheek meer is dan e-books. Ook de KB wil graag een veelzijdig e-booksaanbod. De KB zal de suggestie van de VOB volgen de samenwerking met uitgevers meer zichtbaar te maken en het hele pakket ingekochte e-content op een heldere manier inzichtelijk te maken voor de bibliotheken.
De KB vindt het pakket voor de jeugd breed en afgewogen. De boeken die binnen de selectie van ‘Lezen voor de lijst’ (www.lezenvoordelijst.nl) vallen zullen worden gepubliceerd op [het niet-openbare – red.] www.metdekb.nl en in het e-bookplatform worden gemarkeerd. De KB neemt de suggestie over de term ‘klein abonnement’ te vervangen door ‘kennismakingsabonnement’.

Eventueel leenrecht
Wat de opmerking van de VOB betreft dat de huidige periode met uitgeverseisen rond tariefstelling als ‘overgangsperiode’ moet worden gezien, daar een mogelijke uitbreiding van het leenrecht de situatie anders kan maken, zegt de KB de mening te delen dat ‘een eventueel leenrecht voor e-books’ van invloed zal zijn op het aanbod en de wijze van uitlenen. De KB gaat graag in gesprek met alle belanghebbenden om de mogelijke consequenties van uitbreiding van het leenrecht te verkennen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie