HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Het Markiezaat en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom gaan intensief samenwerken
17-09-2016
Bibliotheek Het Markiezaat en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom gaan nauwer samenwerken. Een haalbaarheidsonderzoek wijst volgens de gemeente Bergen op Zoom uit dat hiervoor een goede basis is. Samen gaan het Cultuurbedrijf en de bibliotheek werken aan de ontwikkeling van mensen door cultuur en educatie aan elkaar te koppelen. Het is nog niet precies duidelijk hoe deze samenwerking eruit gaat zien. Begin 2017 moet er een gezamenlijke visie liggen over hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen. 
Bibliotheek Het Markiezaat en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom, dat bestaat uit Centrum voor de Kunsten (CKB), Theater De Maagd, museum Het Markiezenhof en de Gevangenpoort, geven aan veel gemeen te hebben: beide organisaties zoeken naar mogelijkheden om inwoners te bereiken, te betrekken en te verrijken. ‘De bibliotheek doet dat voornamelijk op het gebied van taal en mediawijsheid, het Cultuurbedrijf met ander cultuuraanbod, maar beiden hebben we cultuureducatie hoog in het vaandel,’ zo wordt waarnemend directeur Harry van der Klink van bibliotheek Het Markiezaat geciteerd in een persbericht van de gemeente Bergen op Zoom.

De gemeente stelt in het persbericht dat samenwerking tussen cultuurinstellingen en een bibliotheek niet uniek is en dat er elders in het land verschillende voorbeelden van te vinden zijn. Door de intensieve samenwerking tussen het Cultuurbedrijf en de bibliotheek ontstaat de mogelijkheid om samen nieuwe en innovatieve educatieve programma’s te ontwikkelen die bijdragen aan taalontwikkeling, het terugdringen van onderwijsachterstanden en het bevorderen van cultuurparticipatie, aldus de gemeente. Een van de dingen die wordt onderzocht, is de opzet van een zogenoemd educatiebureau. Hierin werken bibliotheek en Cultuurbedrijf samen, om zo een één-loketfunctie te kunnen vervullen voor onderwijsinstellingen. ‘Door samen te werken kunnen we onze inwoners beter vinden en betrekken. Door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen kunnen we hierin nog een stap verder gaan,’ aldus Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf.
Verantwoordelijk wethouder Arjan van der Weegen zegt over de samenwerking: ‘De samenwerking verhoogt de kwaliteit van aangeboden producten. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld een les op school over bewegen, sport en maatschappij. Dan beweeg je niet alleen, maar leer je ook over waarom dit belangrijk is en wat de betekenis ervan is voor de maatschappij. Dat soort verbindingen zijn goed om te leggen. Het is een nieuwe manier van denken waarbij alles meer integraal wordt, waar de bibliotheek en het cultuurbedrijf nu nog meer aan gaan bijdragen.’

De samenwerking wordt projectmatig opgestart. Cees Meijer bij wijze van toelichting.: ‘We gaan concreet aan de slag met een aantal projecten, bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie en in onze dienstverlening naar scholen.’

Waarnemend bibliotheekdirecteur Van der Klink sluit tegenover BN DeStem een fusie van de bibliotheek en Cultuurbedrijf op termijn niet helemaal uit, maar hij geeft aan dat het in eerste instantie niet het uitgangspunt is bij de samenwerking. ‘Het gaat ons niet om de vorm, het gaat er om hoe we de inwoners het best kunnen bereiken. Misschien blijkt daar straks inderdaad een fusie voor nodig te zijn, maar misschien ook niet,’ aldus Van der Klink.

De bedoeling is ook dat door de intensievere samenwerking (een deel van) de bezuinigingsopdracht van 350.000 euro kan worden gerealiseerd die de gemeente vorig jaar vastgesteld heeft voor de sector cultuur (en in het bijzonder de bibliotheek). Verantwoordelijk wethouder Arjan van der Weegen zegt daarover: ‘We verwachten een efficiëntieslag te kunnen maken in de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen we een kwalitatieve slag maken, met name door integrale samenwerking richting en met het onderwijs.’ Het haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking kwam voort uit het voornemen van de gemeente om 3,5 ton op cultuur te willen bezuinigen. ‘We hebben dit aangegrepen als een kans om zo te zien of de instellingen iets voor elkaar kunnen betekenen,’ aldus Van der Weegen, die in februari reeds aangaf dat de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht werden als een manier om de beoogde bezuiniging te realiseren. Ook in november 2015 (toen de totale bezuiniging van 350.000 euro nog uitsluitend bij de bibliotheek terecht leek te komen) hintte wethouder Van der Weegen al op meer samenwerking met het Cultuurbedrijf vanuit financiële overwegingen.

Ruim een maand geleden presenteerde Bibliotheek Het Markiezaat een nieuw beleidsplan met de titel Zo zien wij de bibliotheek in 2018. De bibliotheek maakt daarin een keuze voor twee hoofdthema’s: de educatieve bibliotheek en de programmeerbibliotheek. Onder het eerste wordt verstaan de bibliotheek als actieve partner om het onderwijs structureel te ondersteunen op het gebied van lees- en taalvaardigheid en als partij om samen met de gemeente laaggeletterdheid te bestrijden, onder andere via de Bibliotheek op school en het programma ‘Tel mee met taal’. Het tweede thema verwijst vooral naar de landelijke inzet op de digitale bibliotheek. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie