HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Internationale bibliotheekorganisaties teleurgesteld over Europese voorstellen hervorming auteursrecht
26-09-2016
Op 14 september presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen om de auteursrechtelijke regels uit 2001 te hervormen. De internationale bibliotheekorganisaties IFLA, EBLIDA, Europeana, LIBER en Public Libraries 2020 reageren in een gezamenlijk uitgebrachte persverklaring teleurgesteld op het Europese voorstel.  
IFLA President Donna Scheeder stelt in haar reactie op de plannen van de Europese Commissie dat de beleidsmakers meer de bedoeling lijken te hebben gehad om tegemoet te komen aan de wensen van het bedrijfsleven dan dat ze oog hebben gehad voor het publieke belang. ‘Despite much talk of the need for modernisation of the rules to reflect the new possibilities and expectations created by digital technologies, what has been published will make only limited progress towards this goal,’ aldus de IFLA.
EBLIDA President Jukka Relander reageert eveneens teleurgesteld: ‘We are at a crossroad between the tangible and the digital worlds. The same goes for copyright. We need clear and simple copyright rules that are applicable in the digital environment both for the citizens and for the libraries that serve them. The public interest is at the core of our ask but not central to the Commission’s proposals. We call on MEPs and Member-States to provide the necessary vision that ensures that libraries can work effectively for the benefit of the European population.

De internationale bibliotheekorganisaties stellen in hun gezamenlijke persverklaring (pdf) onder andere: 

‘We had high hopes when President Juncker first talked about copyright reform. We broadly supported the Commission’s Communication on the modernisation of EU Copyright rules and set out our own ambitions for reform.
We had therefore hoped for more from today’s announcements. While they correctly identify some of the key challenges we face, the proposals are incomplete, and often undermined by measures which would reduce the effectiveness of libraries and cultural heritage institutions. As such, they risk doing a disservice to our users, and to Europe as a whole.
We welcome the proposal to make the right to perform text and data mining (TDM) on legally accessed materials mandatory across Europe. We strongly support steps to prevent the abusive application of technological protection measures or contract terms to take this right away. This sets an important precedent which should be applied to all exceptions and limitations to copyright. However, allowing TDM only in certain circumstances will only prolong the uncertainty faced by researchers and ignores the fundamental principle that facts and data should not be copyrighted.
Similarly, proposals on access to out of commerce works, as well as digital preservation and education address important issues, but the measures on the table fail to enable libraries and cultural heritage institutions to serve their users.
There are also conspicuous gaps, such as on e-lending, remote access to library resources through closed networks, and cross-border collaboration. Without a more ambitious approach, we risk seeing the legal channel our institutions offer become less and less attractive in comparison with infringing alternatives.
Fortunately, the European Parliament and Council still have time, as well as solid reasons, to improve things. Libraries and cultural heritage institutions will look to them to deliver the reforms that Europe needs.’
 
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stelt in navolging van de internationale bibliotheekorganisaties op haar website over de Europese voorstellen: ‘Er wordt weinig gedaan om de burger/gebruiker centraal te stellen, gebruikersvriendelijkheid in het copyright te realiseren en de mogelijkheden van internet goed te benutten voor een lerende gemeenschap. De voorstellen die relevant zijn voor bibliotheken gaan voornamelijk over erfgoed.’

Ook andere organisaties reageren teleurgesteld. Zo stelt Kennisland op haar website: ‘Dit voorstel komt helaas niet tegemoet aan de behoeften van burgers, docenten en onderzoekers in Europa. Integendeel: de Commissie kiest voor behoud van de status quo afkomstig uit het analoge tijdperk in plaats van het versterken van de Europese kenniseconomie. Hiermee worden eigentijds onderwijs, onderzoek en culturele uitingen belemmerd. (...) Toen de Commissie haar plan voor de Digital Single Market presenteerde, had zij gezinspeeld op hervormingen die zouden zorgen voor een modern, technologieneutraal en flexibel auteursrecht. Dit voorstel doet de gemaakte verwachtingen teniet. Hoewel het voorstel essentiële auteursrechthervormingen had kunnen aanpakken ten behoeve van consumenten, gebruikers, docenten, start-ups en erfgoedinstellingen, doet het dit bijna niet. Het voorstel lijkt afstand te doen van het idee van een gemeenschappelijke digitale markt waarin alle Europeanen het recht hebben op toegang tot kennis en cultuur. Ook schrijft de Commissie niets over het belang van het beschermen en uitbreiden van het publieke domein. Het voorstel van de Commissie richt zich op een ander doel: het minimaliseren van de impact van fundamentele veranderingen op verouderde businessmodellen die zijn ontstaan door digitale technologische ontwikkeling en het internet.’

Ook Marietje Schaake, namens D66 lid van het Europees Parlement en groot pleitbezorger van modernisering van het auteursrecht, is teleurgesteld. ‘Het is duidelijk dat de Commissie geen ambitie wil tonen, ze blijven oude businessmodellen verdedigen. We hebben een echte copyrightrevolutie nodig die aangepast is aan de behoeften van de digitale kansen. Uitgevers hebben legitieme zorgen over dalende inkomsten, maar een reactionaire aanpassing van de copyrightwetgeving is niet het juiste antwoord op dit probleem,’ aldus Schaake, die er aan toevoegt samen met andere Europarlementariërs uit verschillende fracties de krachten te bundelen om de controversiële voorstellen van de Commissie af te wijzen om een nieuw ‘naburig recht’ voor nieuwsproducenten in te voeren. Schaake: ‘Dit plan zou het einde kunnen betekenen van het internet zoals we dat nu kennen. Mensen delen nieuws door een link te posten dat een kort stukje tekst of een foto van een nieuwsbericht bevat. Dat zou illegaal kunnen worden tenzij ze op voorhand een licentie krijgen van een uitgever.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie