HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuiniging Bibliotheek Grave deels teruggedraaid
28-09-2016
De gemeenteraad van Grave heeft op 27 september besloten voorlopig af te zien van de voorgenomen bezuiniging van twee ton op de bibliotheek. Het te bezuinigen bedrag is door de raad teruggebracht naar 125.000 euro. Dat betekent dat ook in de komende jaren BiblioPlus de bibliotheekvoorziening in Grave zal blijven verzorgen. 
Aanvankelijk zag het er naar uit dat Grave de samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus zou willen beëindigen, maar de raad heeft nu dus besloten daar toch niet voor te kiezen.

Eind 2014 besloot de gemeenteraad van Grave bij de vaststelling van de begroting 2015 de subsidie aan Biblioplus met 200.000 euro gefaseerd af te bouwen, van bijna 300.000 euro in 2015 naar 100.000 euro in 2019. Op basis hiervan zijn voor de herinrichting van de bibliotheekdiensten drie scenario’s opgesteld, waarbij het college in haar voorstel (pdf) een voorkeur uitsprak voor scenario 2. In dit scenario (ook wel het buurtbibliotheek-scenario genoemd), waarvoor met ingang van 2019 structureel een budget van 118.210 euro begroot was, wordt uitgegaan van een ‘redelijke centrale bibliotheek in Grave centrum’ die wordt gerund door vrijwilligers, in de drie kerkdorpen Gassel, Veld en Escharen een buurtbibliotheek met leestafel en behoud van de huidige bibliotheken op school. Grave zou in dit scenario uit de samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus treden, maar BiblioPlus zou dan wel nog de bibliotheken op school blijven verzorgen.
Voor het door BiblioPlus bepleite scenario 3 (pdf), waarbij de samenwerkingsrelatie met BiblioPlus wordt voortgezet zodat het huidige dienstverleningsniveau grotendeels in stand kan worden gehouden, zou een subsidie van 175.000 euro nodig zijn.

BiblioPlus is er toch in geslaagd, mede via een eerder deze maand geïnitieerde actie, om de gemeenteraad ervan te overtuigen te kiezen voor het voortzetten van de samenwerkingsrelatie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 september werd een raadsbreed gesteund amendement (pdf) aangenomen waarin wordt ingestemd met scenario 3 voor de herinrichting van de bibliotheekdiensten. In dat kader wordt het budget voor het bibliotheekwerk voor 2018 en 2019 vastgesteld op jaarlijks 175.000 euro. Deze keuze wordt mede ingegeven door de vrees dat in het geval van scenario 2 (uittreden uit BiblioPlus) mogelijk deskundigheid verdwijnt ten behoeve van de inkoop van een kwalitatief samengestelde collectie en dat het uittreden uit BiblioPlus nadelige gevolgen met zich mee zal brengen in de samenwerking met de andere gemeenten waarvoor BiblioPlus de bibliotheekvoorziening verzorgt en zal leiden tot frictiekosten waarvan de hoogte nog niet is in te schatten. Van BiblioPlus wordt gevraagd de komende jaren in te zetten op een verbreding van functies in samenwerking met maatschappelijke partners, waarbij de bibliotheek evolueert tot een ‘lees-, leer- en informatieknooppunt’. Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het Graafsch Historisch Informatief Educatief Centrum (GHIEC) wordt gehuisvest in de bibliotheek en wordt benut voor voorlichting, documentatie en educatie in het teken van Historisch Grave. Verder zullen met vrijwilligers, dorpsraden en gemeenschapsaccommodaties gesprekken worden aangegaan over de realisatie van de buurtbibliotheken cq leespunten in de drie kerkdorpen Gassel, Velp en Escharen.

In 2018 zal een evaluatie op effectiviteit en financiële haalbaarheid plaatsvinden en naar aanleiding daarvan zal bij de Kadernota 2020 worden besloten over het budget voor de volgende jaren. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie