HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeenteraad Vlissingen houdt vast aan ingrijpende bezuiniging bibliotheek
30-09-2016
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 29 september is een meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen akkoord gegaan met de door het college voorgestelde bezuinigingen op het bibliotheekwerk. Dit betekent dat de subsidie teruggebracht zal gaan worden van 1.662.000 euro nu naar 563.000 euro in 2019.
In september 2014 werd met het aannemen van de Zomernota reeds afgesproken dat er fors gekort zou worden op de bibliotheek in het kader van ingrijpende bezuinigingen op de gemeentefinanciën die noodzakelijk werden geacht omdat Vlissingen aan de rand van de financiële afgrond stond. (Vlissingen is per 15 januari 2016 officieel een artikel 12-gemeente.)

Onlangs presenteerde het college een voorstel met betrekking tot de invulling van de bezuinigingsopdracht, getiteld Vaststelling ambitieniveau Bibliotheek Vlissingen 2019-2023 (pdf), dat voorlag tijdens een oriënterend overleg van de Adviesraad op 22 september en tijdens de raadsvergadering van 29 september. In de notitie stelt het college onder andere voor de huidige centrale bibliotheek in ‘t Spui te sluiten en te vervangen door een kleinere bibliotheek en de dienstverlening aan het onderwijs (in de vorm van bibliotheken op school) tot een minimum te beperken. Bovendien is het onzeker of de vestiging in Oost-Souburg open kan blijven

In weerwil van protestacties van verschillende scholen die het tij de afgelopen weken nog probeerden te keren, heeft de raad nu dus toch in meerderheid besloten in te stemmen met het collegevoorstel. GroenLinks en PvdA riepen middels een motie nog op eerst in overleg te treden met de basisscholen ‘met als doel zoveel mogelijk van de bestaande infrastructuur te behouden’ alvorens een definitief besluit te nemen. GroenLinks en PvdA stelden dat het afbreken van de bestaande infrastructuur als onomkeerbaar moet worden beschouwd en dat een sterke beperking van de ondersteuning door de bibliotheek vooral de zwakkere leerlingen zal treffen. Die motie werd echter verworpen door de meerderheid van de raad. Coalitiepartij PSR hamerde er op dat de vestiging in Oost-Souburg moet blijven, maar verantwoordelijk wethouder Josephine Elliott waagde zich niet aan harde toezeggingen, aldus de Provinciale Zeeuwse Courant. De raad gaf de wethouder als opdracht mee in ieder geval te zorgen dat er een bibliotheek in het centrum blijft, er op toe te zien dat er een zeker kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft zodat wordt voldaan aan de wettelijke eisen en te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties, zoals de speelotheek. Tegenover Omroep Zeeland stelt wethouder Elliot dat er ondanks de forse bezuiniging een Taalhuis en digitale ondersteuning zullen blijven. Volgens de wethouder blijft er ook een Bibliotheek op school-voorziening, alleen is het nog onduidelijk hoe die er uit komt te zien.

Over de gevolgen van de bezuinigingen meldde Kees Hamann, directeur Bibliotheek Vlissingen, in een blog op 31 mei 2016 onder andere nog: ‘De kans dat de bibliotheek in ’t Spui kan blijven én dat er in Oost-Souburg een filiaal blijft, schat ik heel laag in. (...) Het bibliotheekbudget wordt met twee derde verlaagd. Dat kan alleen als er scherpe keuzes gemaakt worden. Een bibliotheek, zoals die nu al meer dan 25 jaar aan de Kanaalstraat [in Oost-Souburg] staat, zal niet haalbaar zijn. Misschien is elders in Oost-Souburg toch met vrijwilligers een goedkope variant in stand te houden. (...) De bibliotheek is een gemeentelijke dienst en gemeente Vlissingen heeft bepaald dat er bij de bezuinigingen geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. Toch zal ongeveer de helft van de medewerkers geen werkplek in de te verkleinen bibliotheek vinden, want ook op salariskosten wordt gekort. Sommigen gaan de komende jaren met pensioen, anderen kunnen bij geschiktheid doorstromen naar een vacature binnen het gemeentelijk concern.’

Het college buigt zich nu over de vraag hoe de van de bibliotheek verlangde taken het beste uitgevoerd kunnen worden. ‘Daarmee wordt meer concreet waar de stadsbibliotheek komt en wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Dat besluit wordt eind oktober 2016 verwacht,’ zo meldt Bibliotheek Vlissingen op 13 september op haar website

Zie ook het bericht 'De vervolgstappen in het bezuinigingstraject' op het weblog van Bibliotheek Vlissingen, waarin de bibliotheek wat concreter de waarschijnlijke consequenties van de bezuiniging benoemt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie