HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Oirschot wil subsidie bibliotheek met driekwart korten
05-10-2016
Het college van de gemeente Oirschot is voornemens de subsidie voor de bibliotheek met bijna 75 procent te korten, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde programmabegroting. Dit betekent dat de subsidie teruggebracht zal moeten gaan worden van 385.000 euro nu naar 100.000 euro in 2019. 
Het Oirschotse college stelt in de Programmabegroting 2017 (zie de stukken bij de raadsvergadering van 25 oktober): ‘We stellen voor het bibliotheekwerk (via gefaseerde invoering) anders te organiseren zodat per 1 januari 2019 de maximale kosten voor de gemeente € 100.000 per jaar bedragen. Hiermee wordt vanaf 2019 een bezuiniging gerealiseerd van € 285.618 per jaar (voor 2018 € 185.618).’

Oirschot valt binnen het werkgebied van Bibliotheek De Kempen, die het bibliotheekwerk verzorgt in nog zeven andere gemeenten: Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden en Valkenswaard. Binnen de gemeente Oirschot is er een vestiging in Oirschot en een bibliotheekpunt in Spoordonk.

Volgens het Eindhovens Dagblad ziet de gemeente het bibliotheekwerk niet langer als een kerntaak en is het college in gesprek met de stichting Bibliotheek De Kempen over wat er straks nog wel mogelijk is. De bibliotheek is erg geschrokken van het voornemen van het Oirschotse college om driekwart van de subsidie weg te snijden. De bibliotheek heeft nog niet in kaart kunnen brengen wat de consequenties zijn voor de bibliotheekorganisatie, maar dat die ingrijpend zullen zijn is zeker, aldus het Eindhovens Dagblad. Directeur Anneke Schellens van Bibliotheek De Kempen stelt tegenover het Eindhovens Dagblad: ‘We hebben onze verontwaardiging en verbazing uitgesproken. Het is volstrekt onduidelijk op welke gronden het college een bezuiniging van deze omgang bij de bibliotheek neerlegt.’ Over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging zegt Schellens dat er consequenties zullen zijn voor zowel het vestigingsbeleid als het personeel. ‘Dit zal leiden tot ontslagen. Hoeveel, waar en wie, dat weten we natuurlijk nog niet. Onze pijlen zijn nu vooral gericht op de beslissers. We willen inwoners en belangengroepen mobiliseren en raadsfracties goed informeren, zodat zij zich bewust zijn van de verstrekkende gevolgen. Niet zozeer voor de organisatie, maar voor de burgers van Oirschot. De politiek moet weten wat het weggooit als dit doorgaat,’ aldus Schellens.

In een bericht op de website van de plaatselijke afdeling van de SP (in Oirschot samen met de PvdA, het CDA en Dorpsvisie deel uitmakend van de coalitie) wordt met betrekking tot de keuze voor de ingrijpende bezuiniging gemeld: 'Nu zijn we genoodzaakt om ook van de Bieb in Oirschot afscheid te nemen. Het aantal mensen dat er boeken komt lenen staat in geen verhouding tot de bijna € 400.000,- die de gemeente jaarlijks betaalt voor het openhouden van de Bieb in de Enck.' Uit het bericht van 30 september, met als titel 'Help de SP zoeken naar Bieb 2.0', valt op te maken dat de Oirschotse coalitie met name denkt aan bewonersinitiatieven als alternatief voor de door Bibliotheek De Kempen verzorgde voorziening: 'De Oirschotse coalitie, met daarin de SP, is bereid om straks na sluiting van de huidige Bieb, € 100.000,- beschikbaar te stellen om initiatieven van onze inwoners in de verschillende dorpskernen te steunen, die de huidige functies van de Bieb volwaardig vervangen.'

Op 25 oktober besluit de gemeenteraad over de begroting (en het meerjarenperspectief), waarin de bezuiniging op de bibliotheek is opgenomen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Bert Bos
23-3-2017 22:02
dat is geen bezuiniging maar de nek omdraaien van de bibliotheek Oirschot
Ruud Merks
17-5-2017 13:21
Het comite "Behoud een volwaardige bibliotheek in Oirschot is een petitie gestart : http://behoudbieboirschot.petities.nl  
Meer info : www.ruudmerks.nl/bt

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie