HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Voorgenomen bezuiniging Bibliotheek Wijchen teruggedraaid
17-10-2016
Het college van Wijchen heeft besloten een voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek van bijna 40.000 euro te schrappen. Uitgangspunt is dat hierdoor de dienstverlening aan de jeugd, kwetsbare ouderen en laaggeletterden op peil blijft.
In de begroting voor 2017 geeft het Wijchense college aan 40.000 euro te willen reserveren voor de bibliotheek omdat anders het activiteitenaanbod van de bibliotheek voor genoemde doelgroepen niet meer gerealiseerd kan worden binnen de huidige subsidieomvang 

Met het afblazen van de bezuiniging van 40.000 euro heeft de bibliotheek precies genoeg geld om het huidige aanbod van activiteiten op peil te houden, zegt directeur Anja Kaashoek in de Gelderlander.

In de Begroting 2017 (pdf) staat bij wijze van toelichting: 'Het activiteitenaanbod van de bibliotheek kan niet meer gerealiseerd worden binnen de huidige subsidieomvang. De financiële rek is er uit na de doorgevoerde bezuiniging en 7 jaar niet indexeren van de subsidie. De kosten voor de bibliotheek stijgen wel jaarlijks. Daarnaast levert onze prioritering van doelgroepen (jeugd tot 18 jaar gratis, kwetsbare ouderen, laaggeletterden) inhoudelijk meerwaarde op, maar financieel voor de bibliotheek niet. Indien u niet instemt met een structurele verhoging van de subsidie, zal de bibliotheek activiteiten moeten beëindigen.' 

Het college trok in april van dit jaar al aan de bel over het mogelijk afbouwen van activiteiten als gevolg van de bezuiniging.

Bibliotheek Wijchen heeft de afgelopen jaren ruim een kwart van haar subsidie moeten inleveren (van 900.000 euro naar 640.000 euro), waardoor onder andere het servicepunt Alverna moest sluiten.

De Wijchense gemeenteraad zal tijdens zijn vergadering op 3 november een besluit nemen over de Begroting 2017.
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie