HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincie Limburg stelt 850.000 euro beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid door bibliotheken
19-10-2016
De Limburgse gedeputeerde Hans Teunissen heeft gisteren tijdens de conferentie ‘Samen voor Taal’ in Roermond bekendgemaakt dat de provincie jaarlijks 850.000 euro beschikbaar stelt voor bibliotheekprojecten die zich richten op de aanpak van laaggeletterdheid.
De subsidie is beschikbaar in het kader van de regeling Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij. Hierin staat bibliotheekvernieuwing centraal 'door middel van inzet op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid'.  De Limburgse bibliotheken worden in dit verband uitgedaagd om op een innovatieve manier laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan, aldus de provincie Limburg in een persbericht. De provincie Limburg wil vernieuwing en innovatie bevorderen zodat bibliotheken hun maatschappelijke rol kunnen vervullen. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Teunissen stelt in het persbericht: ‘Innovatie en vernieuwing zijn belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen. Door hun laagdrempeligheid en rol in de gemeenschap hebben bibliotheken de ideale positie om laaggeletterdheid tegen te gaan.'

De provincie stelt bij wijze van toelichting: 

'In februari 2015 is de bibliotheekregeling "Nadere Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015" ingetrokken door Gedeputeerde Staten. Reden hiervan was het feit dat een pas op de plaats gemaakt moest worden om te bezien waar in de maatschappij echt behoefte aan is om in het kader van bibliotheekvernieuwing mee aan de slag te gaan. Uit overleg met de Limburgse bibliotheken en gemeenten is gebleken dat met name een maatschappelijke functie die "verder gaat" dan het uitlenen van een boek (traditionele invulling van de bibliotheek) meer van belang wordt. De Limburgse bibliotheken en gemeenten willen hier in het kader van bibliotheekvernieuwing graag nog meer op inspelen.

Op deze wijze kan de bibliotheek zonder de basisgedachte teniet te doen (informatie toegankelijk voor eenieder) ook onderscheidend worden en de maatschappelijke problemen met hun netwerk en de al aangesloten en nog aan te sluiten partners samen het hoofd bieden. De bibliotheek en haar netwerk kan door haar laagdrempelige en publieke karakter zorgen voor de juiste ondersteuning.

Het thema waaraan de vernieuwing voor dit moment met name wordt gekoppeld is het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid,waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving. In de (nabije) toekomst kan een ander thema opborrelen en urgent worden om op in te spelen in het kader van de bibliotheekvernieuwing.

(...)
Door de focus bij bibliotheekvernieuwing op dit thema te leggen kan vanuit de basisgedachte van de bibliotheek ondersteuning geboden worden aan specifieke doelgroepen die dit nodig hebben in gezamenlijkheid met gemeenten en andere netwerkpartners, waarbij wij met name denken aan de Stichting Lezen & Schrijven en de Stichting ABC Limburg.'

Limburg telt ongeveer 120.000 laaggeletterde volwassenen (15-75 jaar). De provincie Limburg zit met een percentage van bijna 13% laaggeletterden rond het landelijk gemiddelde (11-13% - zie ook de in januari 2016 door Stichting Lezen & Schrijven uitgebrachte publicatie Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland - pdf). 

Tijdens de op 18 oktober door Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven georganiseerde conferentie Samen voor Taal werd aandacht gevraagd voor deze problematiek en werd ingegaan op het belang van samenwerking bij de aanpak van laaggeletterdheid.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie