HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Stichting BibliotheekWerk initieert onderzoek naar medezeggenschap in de bibliotheekbranche
27-10-2016
Stichting BibliotheekWerk start een onderzoek naar de mogelijkheden en wensen om de medezeggenschap in de bibliotheekbranche te optimaliseren. Aanleiding voor het onderzoek onder ondernemingsraden en directeur-bestuurders zijn afspraken uit het Sociaal Contract. 
In het Sociaal Contract 2015-2019 hebben de werkgeversorganisatie VOB en de werknemersorganisaties FNV publiek belang en CNV Connectief de ambitie uitgesproken dat de sector een ‘participerende vorm van werknemersbetrokkenheid kent en een goed functionerende en participerende medezeggenschap’. De uitkomsten van het nu door de Stichting BibliotheekWerk (SBW) geïnitieerde onderzoek moeten de basis vormen voor verdere acties op brancheniveau om de medezeggenschap te optimaliseren, aldus SBW.

Aan ondernemingsraden en bestuurders van bibliotheken wordt gevraagd hun mening te geven over de mogelijkheden en wensen om de medezeggenschap in de bibliotheekbranche te optimaliseren via de enquête die door Stichting BibliotheekWerk wordt uitgezet in opdracht van de sociale partners. Doel van de enquête is om te achterhalen waar de verbetermogelijkheden en wensen liggen voor een goed werkende medezeggenschap binnen de bibliotheeksector.

OR-leden bij of bestuurders van openbare bibliotheken die de enquête nog niet hebben ontvangen kunnen deze opvragen via het e-mailadres opleidingen@caop.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie