HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad Meppel akkoord met bezuiniging op bibliotheek
31-10-2016
De gemeenteraad van Meppel heeft op donderdag 27 oktober ingestemd met een door het college in de nieuwe cultuurnota voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek van in ieder geval 60.000 euro voor 2017, ongeveer 11 procent van de totale subsidie voor de bibliotheek. Met ingang van 2018 loopt de bezuiniging mogelijk nog op. 
Het college stelt in de nieuwe cultuurnota, getiteld Panta Rhei - cultuur is van de samenleving (pdf), voor met ingang van 2017 60.000 te bezuinigen op de bibliotheek (en daarnaast ook nog eens 60.000 euro op Scala Centrum voor de Kunsten). De subsidie voor Bibliotheek Meppel (met een vestiging in Meppel en een servicepunt in Nijeveen) gaat daarmee omlaag van 544.825 euro naar 484.825 euro.

De bezuinigingsopdracht vloeit voort uit een raadsbesluit van 23 januari 2015, waarin werd ingestemd met een korting van structureel 250.000 euro op het programma Cultuur met ingang van 2018, gefaseerd op te bouwen via een eerste bezuinigingstranche van 125.000 euro in 2017. De bezuiniging in 2018 hoopt de gemeente te realiseren middels samenwerking in een op te richten Cultuurplatform. Het college stelt daarover in zijn raadsvoorstel (pdf): ‘Suggesties van culturele partners ten aanzien van huisvesting, maar ook de resultaten van de samenwerking in een Cultuurplatform en Cultuurfonds, kunnen voor de invulling van de tweede tranche van € 125.000 in 2018 worden meegenomen.’

De Meppeler cultuurnota leidde in de vergadering van de commissie Sociaal Domein op 13 oktober jl tot harde woorden van de oppositiepartijen, aldus RTV Drenthe, maar die wisten de coalitie er niet van te overtuigen af te zien van de bezuiniging. Verantwoordelijk wethouder Henk ten Hulscher reageerde volgens RTV Drenthe op de harde kritiek van de oppositie met de woorden: ‘U zegt dat de bibliotheek geen bezuiniging aan kan, omdat er geen geld meer is. Kijkt u eerst eens naar de begroting van Biblionet en naar de reserves die de organisatie heeft. Durf dan nog eens te beweren dat ze geen geld hebben.’

Anneke de Haas, bibliotheekmanager Meppel, wees er in haar inspreekbeurt tijdens de raadsvergadering van 27 oktober op dat de wethouder met zijn laatste opmerking absoluut fout zat: ‘De wethouder verwees in zijn reactie op 13 oktober naar het eigen vermogen van Biblionet Drenthe. Het beeld werd geschetst dat deze reserves beschikbaar zouden zijn, bijvoorbeeld om tekorten te dekken in Meppel. Dit is absoluut onjuist!’
De Haas had eerder in een brief op 7 oktober jl (pdf) de raad er nog van proberen te overtuigen de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen of in ieder geval uit te stellen. De Haas wijst er in de brief op dat de bibliotheek midden in een transitieproces zit - van uitleenbibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek - en dat met het oog daarop een forse bezuiniging uiterst ongelegen komt omdat het daardoor moeilijker wordt nog te investeren in de innovatie en de nieuwe initiatieven die nodig zijn in het kader van deze transitie. De Haas stelt voor om eerst de gesprekken en ontwikkelingen af te wachten rond het provinciale convenant dat als doel heeft het bibliotheekwerk in de kleinere Drentse gemeenten te versterken: ‘De Provincie Drenthe heeft in juli van dit jaar besloten om 4 ton extra te compenseren in verband met de verlegging van de wettelijke taken bibliotheekwerk. Zij heeft ook aangegeven dat ze met de gemeenten in gesprek gaan over de voorwaarden en de bijdrage van de gemeente ten aanzien van het bibliotheekwerk en om hierover samen een convenant te sluiten. We vragen u dan ook om pas op de plaats te maken, om dit provinciale convenant eerst samen op te stellen!’ De Haas verwijst hiermee naar het besluit van Provinciale Staten van Drenthe op 13 juli jl om extra financiën beschikbaar te stellen om de bibliotheekfunctie in de hele provincie in met name de niet-stedelijke gebieden te behouden en te verstevigen. De betreffende motie (pdf) werd ingediend door de PvdA en het CDA en unaniem gesteund door alle provinciale fracties. In Meppel vormen de PvdA en het CDA, samen met de VVD en de ChristenUnie de coalitie. (Zie ook dit bericht).

Tegenover RTV Drenthe stelt De Haas in een eerste reactie op het raadsbesluit: ‘Ik moet gaan snijden in de collectie, de openingstijden en personeel. Dat kan bijna niet anders.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie