HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB start project om bibliotheken ondersteuning te bieden bij innovatievraagstukken
16-11-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) start met het project 'Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand'. Binnen dit project wordt Erik Boekesteijn ingezet om lokale bibliotheken ondersteuning te bieden bij hun innovatievraagstukken.  
Erik Boekesteijn zal in het kader van het project worden ingezet als 'creatieve coach en sparringpartner', om namens de KB bibliotheken te begeleiden bij het onderzoeken van lokale behoeftes en vraagstellingen. Daarnaast zal hij bibliotheken op gang helpen bij de implementatie van oplossingen, zo meldt de KB

De KB stelt verder bij wijze van toelichting: 'Het afgelopen jaar is gebleken dat er vraag is naar een dergelijke concrete begeleiding van lokale innovatietrajecten. Bibliotheken geven aan niet altijd de juiste expertise en ervaring in huis te hebben om gericht te kunnen innoveren. Voor de KB is het interessant om in een pilot te onderzoeken op welke manier zij de openbare bibliotheken vanuit haar overkoepelende regierol nog beter kan faciliteren bij innovatievraagstukken, door "van papier af te komen" en de lokale situatie centraal te stellen.'

Onlangs heeft het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG de Gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018 vastgesteld. Programmamanager Innovatieagenda Grietje Smit zal ervoor zorgen dat het project in lijn is met de Gezamenlijke Innovatieagenda, aldus de KB. De afspraken en ambities uit deze agenda vormen de leidraad voor het project, dat is opgestart in afstemming met de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN). Waar mogelijk en/of nodig worden binnen het project lokale, provinciale en landelijke initiatieven verbonden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie