HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Essaybundel Simon Vestdijk gratis voor honderd bibliotheken
23-11-2016
Honderd bibliotheken ontvangen deze week gratis een exemplaar van de onlangs verschenen essaybundel Gepassioneerd wikken en wegen, een selectie uit het werk van Simon Vestdijk. De actie is mede mogelijk gemaakt door voormalig OBA-directeur Hans van Velzen, die bij zijn vertrek als directeur in 2014 zijn afscheidscadeau bestemde als basis voor de totstandkoming van het boek. De Vestdijkkring heeft, ter promotie van de kennis van het werk en het leven van Simon Vestdijk, vervolgens besloten om de bundel gratis aan honderd bibliotheken aan te bieden
De bloemlezing Gepassioneerd wikken en wegen is bezorgd door Dick van Vliet, Wilbert van Walstijn en Flip Hammann en bevat een aantal belangwekkende 'verspreide essays' die tot op heden niet gebundeld waren.

De Vestdijkkring meldt over de keuze van het vijftigtal essays, kritieken en interviews: 'In deze bloemlezing zijn alleen ongebundelde essays en kritieken van Vestdijk opgenomen. Muziekessays en astrologische opstellen zijn buiten beschouwing gelaten. De meer algemene beschouwingen zijn gekozen met het oog op het inzicht dat zij bieden in opvattingen van Vestdijk over bepaalde culturele vraagstukken of in zijn tijd belangrijke maatschappelijke kwesties. Het is vooral met dit soort beschouwingen dat Vestdijk zijn reputatie als belangrijk essayist vestigde. Ze zijn ook dikwijls typerend voor de periode waarin het essay werd geschreven. Voor de literaire kritieken zijn stukken gekozen over binnen- en buitenlandse auteurs die nog altijd worden gelezen. Zij markeren bovendien Vestdijks positie in de naoorlogse literaire geschiedenis. Als een van de weinigen had hij oog voor het nieuwe talent dat hij onbevooroordeeld en zonder de toen geldende fatsoensnormen tegemoet trad. Ten slotte zijn enkele essays opgenomen waarnaar geregeld is verwezen. Door opname in deze bundel zijn ze gemakkelijker te raadplegen.'

De bundel is tot stand gekomen nadat Hans van Velzen, tevens voorzitter van de Vestdijkkring, bij zijn afscheid als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in 2014 zijn afscheidscadeau heeft bestemd als basis voor de realisering van het boek. De Vestdijkkring heeft, ter promotie van de kennis van het werk en het leven van Simon Vestdijk, vervolgens besloten om de bundel gratis aan honderd bibliotheken aan te bieden. NBD Biblion ondersteunt het initiatief en heeft daarom de kosten van het inwerken en beschrijven voor haar rekening genomen, aldus de betrokken partijen in een begeleidende brief bij de bloemlezing, die deze week verstuurd is naar de honderd bibliotheken.

De bundel is verschenen bij uitgeverij Prominent en is inmiddels vrijwel uitverkocht bij de boekhandel.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie