HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Samenwerkingsproject OBA en fotografiemuseum Foam bekroond in kader 'Age Friendly Cultural City'
24-11-2016
De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft met een gezamenlijk project met fotografiemuseum Foam, 'Amsterdam Vertelt', de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs gewonnen, een prijs voor de stad die zich het beste ontwikkelt als zogeheten 'Age Friendly Cultural City'.
In 2016 startte het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’, waarmee het steden wil aanmoedigen om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds hecht hier belang aan en besloot daarom deze prijs, ter waarde van 20.000 euro, in het leven te roepen.

Vijf steden namen deel aan het programma van het Fonds: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Zij organiseerden elk een manifestatie waarin zij hun visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ lieten zien. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezocht de steden en beoordeelde hoe zij zich als Age Friendly Cultural City hebben ontwikkeld. Amsterdam slaagde hierin volgens de jury het beste met het samenwerkingsproject van fotografiemuseum Foam en de OBA.

Foam bracht met het project 'Twee keer kijken', een intergenerationeel fotografieproject dat zich van 2014 tot en met 2016 afspeelde in vier verschillende stadsdelen van Amsterdam, oudere en jongere buurtbewoners samen door fotografie. De opgedane kennis en methodiek werden ingezet bij het dit jaar gestarte project 'Amsterdam Vertelt', een nieuw project dat zich richt op de verbinding tussen verschillende generaties in Amsterdam op wijkniveau, in het kader waarvan een samenwerkingsverband is ontstaan tussen Foam en de OBA. 'Foam en OBA zien in "Amsterdam Vertelt" een uitgelezen kans om, samen met de gemeente Amsterdam, gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk. Met als doel nieuwe ontmoetingen in de wijken stimuleren,' aldus het Fonds voor Cultuurparticipatie in een persbericht.

Het project 'Amsterdam vertelt' startte officieel op donderdag 1 september 2016 met de opening van de tentoonstelling 'OBA & Foam: Lezen van Beeld'. Hierin presenteert Foam een selectie foto’s uit de eigen collectie in de Centrale OBA aan de Oosterdokskade. 
Het doel van het tweejarige project 'Amsterdam Vertelt' is het stimuleren van nieuwe ontmoetingen in de Amsterdamse wijken. Onder begeleiding van professionele fotografen en schrijvers gaan buurtbewoners samen aan de slag met fotografie en verhalen. 'Amsterdam Vertelt' vindt plaats in de OBA-vestigingen. Het wijkproject start telkens met een reizende tentoonstelling met werken uit de collectie van Foam, waarbij masterclasses en workshops op verschillende niveaus worden aangeboden. De deelnemers werken gedurende acht weken aan een publicatie in de vorm van een echt magazine, met daarin de resultaten van het project. 'Amsterdam Vertelt' wordt begeleid door professionele fotografen, schrijvers en museumdocenten die een sterke binding met de betreffende wijk hebben.

De jury die de prijs aan Amsterdam toekende stelt over het project onder andere: 'De samenwerking tussen de stakeholders OBA, Foam en de gemeente verloopt voorbeeldig. Iedereen doet mee, ook de GGD waardoor de ontschotting tussen de verschillende domeinen voltooid lijkt. De jury is blij met de chemie in de onderlinge contacten. En vooral ook met het feit dat de culturele ouderenparticipatie gewaarborgd is in het kunstenplan van de gemeente.'

Amsterdam ontvangt in het kader van de prijs een bedrag van 20.000 euro van het BNG Cultuurfonds om te besteden aan de bevordering en verduurzaming van ouderenprojecten. De OBA heeft met haar 25 vestigingen en culturele partners als Foam een stevige basis waarop initiatieven, op weg naar een Age Friendly Cultural City, verder ontplooid kunnen worden, aldus de jury.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft sinds 2013 meer dan 80 projecten gesubsidieerd via de regeling Ouderenparticipatie. In 2016, het laatste jaar van de regeling Ouderenparticipatie, wilde het Fonds inspirerende voorbeeldprojecten verduurzamen op gemeentelijk niveau en riep daarom het pilotprogramma 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities' in het leven. Aan deze pilot namen dit jaar vijf grote steden deel: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht (YouTube-filmpjes). Het streven met het programma is gemeenten te stimuleren nog meer werk te maken van cultuurparticipatie door ouderen. Achterliggend doel is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend te verkleinen en reeds lopende projecten te bestendigen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet het programma voort en kondigde vijf nieuwe steden aan: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht.
 
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie