HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gezamenlijke reactie VOB en KB op uitspraak Europees Hof inzake leenrecht voor e-books
01-12-2016
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben een gezamenlijk communiqué naar buiten gebracht over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof van 10 november jl inzake leenrecht voor e-books. Beide organisaties stellen onder andere verdere procesgang naar de Haagse rechtbank niet nodig te vinden.
 
Beide organisaties stellen in het communiqué dat de gevolgen van het arrest voor de bestaande situatie groot kunnen zijn, aangezien als gevolg van de uitspraak van het Hof e-books door bibliotheken aangeschaft en uitgeleend kunnen worden zonder dat ze een contract hoeven te sluiten met de rechthebbenden (mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden, waaronder het hanteren van het zogeheten one copy, one user-model).

De verklaring vervolgt door te benadrukken dat er tot nu toe steeds goede afspraken zijn gemaakt met uitgevers op basis van het gebruik van het licentiemodel one copy, multiple users en door te stellen dat dit voor bibliotheken en hun gebruikers het meest aantrekkelijke model is omdat het een breed en pluriform aanbod garandeert en het e-book dan altijd beschikbaar is. ‘Continuering van deze situatie is gewenst en het gesprek daarover met de rechthebbenden is al aangevangen,’ aldus de verklaring van beide organisaties.

Het communiqué stelt verder: ‘In Nederland is de Koninklijke Bibliotheek (KB) verantwoordelijk voor de inkoop van e-content zoals e-books voor alle openbare bibliotheken. De KB is als wetenschappelijke bibliotheek vrijgesteld van het betalen van leenvergoeding. Voor de toegang tot de e-bookscollectie wordt de betaling van leenrecht door de KB niet betwist. De onderhandelingen voor de leenrechtvergoedingen verlopen via de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). De KB en de StOL gaan met betrokken partijen in overleg om de gevolgen van het arrest uit te werken. De KB zal een vertegenwoordiging afvaardigen naar de StOL, en betrekt een van de leden uit de KB-inkoopcommissie e-content bij de gesprekken met de uitgevers.’

De KB en de VOB geven aan dat er volgens hen op dit moment geen verdere procesgang naar de Haagse rechtbank nodig is. ‘Het vonnis geeft voldoende duidelijkheid. Het is nu aan de betrokken partijen om bij de inkoop van e-content en het afspreken van de leenvergoeding voor e-books rekening te houden met het arrest,’ aldus de gezamenlijke verklaring.

Direct na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie had de KB ook al een statement uitgebracht waarin ze aangaf zo snel mogelijk gesprekken te willen gaan voeren met de betrokken partijen, daarbij rekening houdend met de technische (on)mogelijkheden, de financiële aspecten en de noodzaak om niet marktverstorend te werk te gaan. ‘Uitgangspunt hierbij zal zijn dat we klanten zoveel mogelijk willen laten profiteren van de uitspraak, zonder daarbij de makers tekort te doen of de markt te verstoren. Wij zullen contact opnemen met alle relevante partijen. Vervolgens passen we de wijze waarop de e-books worden aangeboden aan op de gevolgen van de uitspraak. (...) Wij denken de klant het best te kunnen blijven bedienen door gebruik te (blijven) maken van ons huidige “one copy multiple users” model, gecombineerd met de nieuwe mogelijkheid om titels waar geen afspraak voor gemaakt kunnen worden, beschikbaar te stellen via “one copy one user”,’ aldus de KB destijds in haar statement


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie