HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Marcel Eijffinger (OCW) met pensioen
05-12-2016
Marcel Eijffinger (63), binnen het ministerie van OCW senior beleidsmedewerker bij de afdeling Informatie- en bibliotheekbeleid van de directie Media en Creatieve Industrie, is met prepensioen gegaan. 
Voor hij bij OCW kwam, werkte Marcel Eijffinger in de periode 1988-1993 bij de Raad van advies voor bibliotheekwezen en informatieverzorging (Rabin), die in 1993 werd opgevolgd door de Commissie-Bibliotheken van de Raad voor Cultuur.

Rabin
Zijn werkzaamheden voor de Rabin stonden overwegend in het teken van advisering en onderzoek en bestreken de gehele informatiesector, waaronder uitgeverijen, openbare en overige bibliotheken. Onderzoeksrapporten van zijn hand betroffen onder meer: de informatiemarkt van de VS (50 interviews met o.a. Library of Congress, MIT, Harvard, uitgevers als Maxwell); de tariefstelling van bibliotheekdiensten en de kwantificering van de informatiesector.

Koepelconvenant en Aanvulling
Binnen OCW begon Eijffinger bij de directie Onderzoek & Wetenschapsbeleid. Vervolgens kwam hij bij de directie Voortgezet Onderwijs.
Eind 2001 - ten tijde van het Koepelconvenant van OCW, VNG en IPO – kwam hij bij de directie Media, Letteren en Bibliotheken als opvolger van Wim Kamerman, die procesmanager werd bij het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing. Als (senior) beleidsmedewerker heeft Eijffinger zich tot aan zijn vertrek beziggehouden met de bibliotheekvernieuwing.
De werkzaamheden stonden tot 2008 vooral in het teken van de in 2004 ontstane Aanvulling op het Koepelconvenant (in verband met het beschikbaar komen van de ‘enveloppegelden’ ad € 20 miljoen) en de provinciale ‘marsrouteplannen’.
In de periode 2008-2015 heeft hij zich vooral beziggehouden met de follow up van de in 2008 uitgebrachte eindrapportage van de Stuurgroep Bibliotheken, nadat minister Plasterk besloten had de OCW-gelden weg te halen bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en ingaand 2010 centraal in te zetten.

SIOB, BNL en KB
In 2009 ging het om de werkzaamheden van de Projectgroep Bibliotheekinnovatie op basis van de rapportage van de Innovatiecommissie onder voorzitterschap van Josje Calff (‘Innovatie met effect’), de ontvlechting van de branche- en stelseltaken van de VOB en ingaand 2010 de oprichting van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Stichting Bibliotheek.nl (BNL). Ingaand 2015 kwam het onderbrengen van hun taken bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Eijffinger hield zich nog bezig met de stelseltaken van de KB.
Sinds het overlijden van zijn collega Paul Knuijt in 2011 maakten ook de Nederlandse Taalunie, het programma Kunst van lezen en de leesgehandicapten onderdeel uit van zijn portefeuille.

De taken van Eijffinger zijn overgenomen door de volgende ambtenaren:
Leesbevordering: Iris de Graaf (i.m.degraaf@minocw.nl);
KB-stelseltaken en Nederlandse Taalunie: Aad van Tongeren (a.j.f.vantongeren@minocw.nl);
Leesgehandicapten: Helga Zeinstra (h.zeinstra@minocw.nl). 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie