HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Compromis ALV na overleg VOB en Bibliotheekblad
07-12-2016
Op initiatief van de VOB heeft vandaag een gesprek plaatsgevonden tussen VOB-voorzitter Marleen Barth, directeur Arthur Schellekens en Eimer Wieldraaijer, hoofdredacteur van Bibliotheekblad. Aanleiding: het besluit van de VOB voortaan geen externen en mediavertegenwoordigers meer toe te laten tot de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en de daaropvolgende open brief aan Barth door Wieldraaijer. 
Door Barth en Schellekens is voorgesteld dat Bibliotheekblad de ALV van morgen kan bijwonen en daarvan, na ruggespraak met de VOB, verslag doet. In een later stadium wordt besproken hoe men in de toekomst verdergaat en onder welke condities.

Het gesprek is door alle aanwezigen als constructief ervaren. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (5)

Sjaak Driessen
9-12-2016 21:55
Heel zorgelijk dat Bibliotheekblad verslag gaat doen na ruggespraak met 'de boodschapper'. Het is, zo concludeer ik voorzichtig, een door Wieldraaier zelfgekozen negeren van een van de belangrijkste journalistieke principes. 

Als het gesprek hierover door alle aanwezigen als constructief is ervaren, dan raak ik het spoor helemaal bijster. Zijn ze nu allebei, de VOB én Wieldraaijer van het padje? En dan laat ik de wonderlijke oproep van de VOB om bezwaar te maken tegen een Wob-verzoek om bibliotheek-resultaten (cijfers) openbaar te maken uit puur opportunisme buiten beschouwing. 

Zo, nu kan ik na het plaatsen van deze reactie me weer zonder schaamte begeven in een jounalistendispuut hier in de stad waar ze me ter verantwoording riepen toen ze hoogte kregen van al die bibliotheekdwalingen. Ja, een tweetal leest ook de bibliotheekberichten. En tegen hun zeg: ik ga ervan uit dat jullie met mijn publiek optreden hier, ervan overtuigd zijn dat het met mij nog niet zo erg gesteld is.    


 


 


 
Eimer Wieldraaijer
12-12-2016 06:56
 Beste Sjaak,

Goed om te lezen dat het journalistendispuut in jouw stad - Wageningen, veronderstel ik - zulke hoge beroepsnormen hanteert. Als de journalisten de ethiek van hun vak consequent en nauwgezet bewaken, dan zullen ze jou ongetwijfeld regelmatig informeren over de uitholling van hun ambacht. De mannen van de sportredactie - van De Gelderlander, neem ik aan - zullen vast en zeker aangeven dat interviews met spelers van Vitesse, NEC en Oranje plaatsvinden onder de voorwaarde dat de club de tekst vooraf mag 'lezen' omdat hun krant anders voortaan buitenspel staat. De collega's van de regionale redactie zullen stellig hun moeite ventileren met al die 'inhoudelijke' katerns die vooral een commercieel doel dienen en de jongens en meisjes van de Haagse redactie laten geheid niet onvermeld dat bewindslieden de gewoonte hebben ontwikkeld om de vragen van het journaille vooraf schriftelijk te willen ontvangen. Om nog maar te zwijgen van het alsmaar verder oprukkende leger aan 'voorlichters' dat bij elk vraaggesprek aanwezig wenst te zijn in het kader van 'damage control'. Want de journalisten zullen je toch ook wel vertellen, Sjaak, dat er tegenover elke beroepsjournalist in Nederland inmiddels zo'n drie 'voorlichters' staan?

Zelfs in de openbare bibliotheekbranche is de trend binnengeslopen om de (vak)pers te beteugelen. Zo zie ik tenminste de actie van de VOB om externen en de media te willen weren van haar algemene ledenvergaderingen. Dat is overigens haar goede recht, zoals het de media vrijstaat om dat een onverstandige en met de missie van de bibliotheek tegenstrijdige beslissing te vinden. En ja, namens dit blad ben ik om de tafel gaan zitten met de voorzitter en directeur van VOB. En ja, net als jij, ben ik niet gelukkig met de hele gang van zaken, maar één ding kan ik je verzekeren: als ik niet langer achter een door mij geschreven tekst kan blijven staan, dan zal ik die niet plaatsen in het blad of op deze site. Liever geen dan een gekleurd verslag van de ALV.

Dat alles neemt niet weg dat ik je zorgen om de redactionele onafhankelijkheid van Bibliotheekblad oprecht waardeer. Kennelijk staan de persvrijheid en vrije nieuwsgaring bij jou hoog in het vaandel. Ik zie dat als winst want ik herinner me nog goed dat je jaren geleden niet bepaald blij aan de telefoon hing en je afvroeg hoe wij het in ons hoofd haalden om de mystery guest onaangekondigd naar de openbare bibliotheek van Wageningen te sturen en hoe je vervolgens de fotograaf de toegang tot het gebouw ontzegde. Wellicht was je toen even van het padje. Ach, dat overkomt iedereen wel eens, moet je maar denken.
Sjaak Driessen
12-12-2016 22:08
Ja Eimer, het hart begint hier weer normaal te kloppen, jouw reactie lezend. En die redactionele onafhankelijkheid staat bij mij hoog in het vaandal. Het is voor mij heltzelfde als die van een openbare bibliotheek: nog een van de weinige openbare en onafhankelijke plekken (in het publieke domein) waar de waarheid en de leugen naast elkander kunnen gedijen. Kom daar maar eens mee in deze tijd!?

Ik kan me herinneren dat ik je een keertje telefonisch heb 'uitgescholden' omdat je je wilde mengen in een conflict met de bovenburen dat onder de rechter lag. Wat we toen overigens op alle fronten hebben gewonnen: van traditionele boekenuitleen tot dynamische bblthk.

De fotograaf die ik destijds heb gewijgerd had volgens mij te maken maar met een inteview dat jullie met mij afnamen en waarbij dan een grote foto met mijn kop en wie weet nog meer op moest. En dat was nu juist de essentie van mijn kritiek op jullie blad: 'Een fotoblad met van de blije koppen van bibliotheekmensen en succesverhalen zonder enig kritisch journalistiek decor. De mystery guest, die volmaakte platheid, was en is (?) daar een representant van. En als mijn geheugen hier vals is, ben de dertig al jaar gepasseerd, dan is dat nog steeds mijn kritiek.

En ik moet je erbij vertellen dat ik iedereen aanraad om af en toe even en soms wat langer van het platgetreden bibliotheekpadje af te gaan, en nog vaker daar te blijven.

Wie weet geeft dit dispuut een piepklein duwtje aan de VOB(-leden) om sleetse paden te verlaten en wat meer stappen te zetten in de grote mensenwereld!?  
Wim Keizer
19-12-2016 18:28
Ik ga me niet mengen in de discussie tussen Eimer Wieldraaijer en Sjaak Driessen over de achtergronden van het weigeren (met korte ei) van een fotograaf door de laatste, maar wil nog wat verder ingaan op de verhouding tussen beroepsjournalisten en “voorlichters”. Eimer houdt het op een verhouding van 1 op 3. Een aantal jaren geleden was er een onderzoek dat tot 1 op 10 kwam. Het kan misschien nog erger, want in NRC Handelsblad van 9 december schreef natuurkundige Robbert Dijkgraaf aan het eind van z’n column over Einstein: “Ik las ooit dat voor iedere wetenschapsjournalist er honderd universitaire voorlichters zijn die de wereld bestoken met opgeblazen nieuwsbellen.”: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/de-dodelijke-fout-van-einstein-5702453-a1535988.

Maar goed, welk getal het ook is, de verhoudingen zijn uit balans. Erger is dat al die voorlichters en afdelingen Corporate Communicatie vaak bezig zijn vrije informatiestromen en onbelemmerde communicatie te frustreren, in plaats van te bevorderen. Zie ook wat columniste Rosanne Hertzberger daar 9 december over schreef: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/09/vrijuit-spreken-op-twitter-als-bedrijven-dat-eens-deden-5718527-a1535954.

Het is duidelijk dat voorlichters en communicatiedeskundigen graag willen bepalen en controleren hoe en wat er over hun organisatie geschreven wordt, waarbij het er minder toe doet wat het waarheidsgehalte is.
Juist in de wereld van openbare bibliotheken zou je graag een andere houding willen zien. Tot 2011 konden we onbelemmerd door wie of wat dan ook verslag doen van vergaderingen van de VOB. Daarna, het zal ook met het snelle en onbeperkte bereik van internet te maken hebben, werd het lastiger. De ALV-stukken op de VOB-site gingen achter een hekje waarvan alleen de directeuren een sleutel bezitten.

Sinds 1 januari 2015 hebben we ook te maken met de KB. Die bedacht een website www.metdekb.nl voor personeelsleden van bibliotheken en POI’en, dus honderden personen, maar vakbladjournalisten (“externen”) mogen ook hier niet officieel door het hekje.
Ik vernam via twitter dat er zelfs een reputatiebewaker van “het merk” KB bestaat: https://twitter.com/AntinavdVeen/status/753273189501919232.
In de nummers 5 en 6/2016 van het papieren Bibliotheekblad riep ik de KB op tot maximale openheid. Ik doe dat ook naar de VOB.
Ik heb de indruk dat beide organisaties enige angst hebben voor elkaars meningen en daden en om die reden soms wat schichtig reageren als het gaat om publiciteit. Ik zou zeggen: wees daar niet bang voor, jullie zijn helemaal geen “merk”, maar publieke instellingen die met publiek geld mooie dingen voor de samenleving tot stand willen brengen. Daarover zou publiekelijk bericht en gediscussieerd moeten kunnen worden. Juist jezelf willen zien als “merk” of als “onderneming” met private ondernemersbelangen, beschadigt dat publieke karakter. Ik mag hopen dat VOB en KB dat ook zelf (gaan) inzien.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie