HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: toch subsidie voor Museum Meermanno | Huis van het Boek
07-12-2016
De Raad voor Cultuur heeft elf kunstinstellingen na aanpassing van hun plannen toch een positief oordeel gegeven, waardoor ze alsnog aanspraak kunnen maken op rijkssubsidie. Onder de instellingen waarvan de subsidieaanvragen na herziening wel werden gehonoreerd bevinden zich onder andere Museum Meermanno | Huis van het Boek en Schrijvers School Samenleving (SSS). 
In mei van dit jaar adviseerde de Raad voor Cultuur nog om Museum Meermanno | Huis van het Boek op basis van de ingediende aanvraag niet in aanmerking te laten komen voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020. De Raad droeg Meermanno op een nieuw plan in te dienen met daarin ‘een uitgewerkt activiteitenprogramma, inclusief eventuele samenwerkingspartners, een uitgewerkte doelgroepenanalyse en een nadere toelichting op de governance en de organisatorische consequenties van de fusie met de Koninklijke Bibliotheek’

In haar aanvullend advies van 2 december stelt de Raad nu dat Meermanno met haar aangepaste plan wel aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. De Raad waardeert het met name dat Meermanno in het herziene plan kiest voor een programmering die de verbinding zoekt met scholen en openbare bibliotheken. ‘Hierdoor vindt het museum zijn publiek ook buiten de eigen muren,’ aldus de Raad, die het tevens toejuicht dat samenwerking met de KB in 2016 vorm heeft gekregen in een bestuurlijke fusie. ‘Om het verhaal van het boek zo breed mogelijk te vertellen, richt Meermanno zich meer op een speelveld buiten de muren van het museale stadspaleis, namelijk het onderwijs en de openbare bibliotheken. Meermanno doet dat onder de noemer “Boek in beweging”. De raad complimenteert het museum met deze gedurfde en weloverwogen keuze. De instelling kan volgens de raad een voortrekkersrol vervullen als het gaat om programmeren buiten de deur,’ aldus de Raad.

Museum Meermanno | Huis van het Boek toont zich in een persbericht verheugd over het advies en over het vertrouwen dat de Raad uitspreekt in de formule ‘Huis van het Boek’. Deze formule is ontwikkeld in samenwerking met de KB en biedt volgens Meermanno vele mogelijkheden om het publieksbereik van het museum sterk te vergroten. ‘Zo zal Meermanno hierdoor de leden van openbare bibliotheken veel makkelijker kunnen bereiken. Daarnaast zet het museum sterk in op educatieve activiteiten voor scholen, zowel in de regio als in het land. Samen met de KB en netwerkpartners zal Museum Meermanno zich richten op doelgroepen die zich verbonden voelen met verleden, heden en toekomst van het boek,’ aldus Meermanno.

Ook het aangepaste plan van Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) werd na een eerder negatief advies in mei in het aanvullend advies van de Raad onlangs positief beoordeeld. ‘SSS heeft in het aangepaste activiteitenplan een stap vooruitgezet; het plan ademt zin in vernieuwing. De ambities en intenties zijn duidelijker beschreven dan in de eerdere aanvraag, maar moeten nog wel uitgewerkt worden,’ aldus de Raad. Daarmee is ook voor SSS de subsidie voor de periode 2017-2020 veiliggesteld. Directeur Anne Zeegers van SSS in een persbericht: ‘Wij zijn heel blij met de steun van de Raad en OCW voor onze nieuwe plannen. Nu kunnen we ons weer met nieuw elan richten op waar we goed in zijn: ontmoetingen creëren tussen schrijvers en lezers, en dan in een moderne jas.’

Voor Museum Meermanno | Huis van het Boek betekent het positieve advies van de Raad voor Cultuur dat voor de periode 2017-2020 een subsidiebedrag van ruim 600.000 euro is veiliggesteld. Meermanno had ruim het dubbele gevraagd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie