HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams parlement stemt in met vaste boekenprijs
16-12-2016
Het Vlaams parlement heeft op 14 december unaniem de invoering van een gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. Naar verwachting zal de gereglementeerde (vaste) boekenprijs in het voorjaar van 2017 ingevoerd worden. Op het laatste moment is het kortingspercentage voor bibliotheken nog teruggebracht van 25 naar 20 procent. 
Een gereglementeerde boekenprijs houdt in dat nieuwe boeken gedurende de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs krijgen, waarop boekhandels en andere winkels waar boeken worden verkocht maximaal tien procent korting mogen geven. Daarna is de boekenprijs weer vrij.
In het kader van de regeling is voor bibliotheken en scholen een uitzondering gemaakt: zij zullen op de vaste boekenprijs een korting kunnen krijgen.

Het kortingspercentage voor de bibliotheken heeft lang ter discussie gestaan. In het voorontwerp van het decreet voor een gereglementeerde boekenprijs, dat eind oktober 2015 gepresenteerd werd, was nog sprake van een korting van 15 procent. In het ontwerp van het decreet dat verantwoordelijk minister Sven Gatz op 3 juni 2016 presenteerde werd echter een korting van 25 procent op de vaste boekenprijs genoemd voor de bibliotheken. De verhoging van het kortingspercentage was er gekomen na druk vanuit de bibliotheeksector, die vreesde dat de invoering van de gereglementeerde boekenprijs de Vlaamse bibliotheken 2,3 miljoen euro zou kosten als er uitgegaan werd van 15 procent. Op 1 december boog de Commissie Cultuur van het Vlaamse parlement (pdf) zich nog voor een laatste keer over het dossier omtrent de gereglementeerde boekenprijs en besloot dat de maximale korting voor bibliotheken vast wordt gelegd op 20 procent. Voor dit laatste percentage is gekozen op advies van de SARC (strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media) bij wijze van compromis, zo bericht De Redactie.be. Er was vanuit de boekenbranche veel kritiek gekomen op het volgens boekhandelaars te hoge percentage van 25. ‘Met de invoering van de gereglementeerde boekenprijs willen we het boek als cultuurproduct beschermen, de positie van de onafhankelijke boekhandels verstevigen én de diversiteit binnen het boekenaanbod minstens consolideren. Door het extra inperken van de maximale korting voor bibliotheken willen we erover waken dat ook de onafhankelijke boekhandel overleeft,’ aldus Marius Meremans (N-VA), lid van de Commissie Cultuur, twee weken geleden.
De korting van 20 procent is dus definitief overgenomen bij de uiteindelijke vaststelling van het decreet door het Vlaams parlement tijdens de plenaire vergadering op 14 december.

Tussentijdse evaluatie moet aantonen of het herleiden van deze korting naar 20 procent alle betrokken boekverkopers het nodige soelaas zal bieden, zo meldt Boek.be, de belangenvereniging van de Vlaamse boekenbranche, die zich verder verheugd toont dat de politiek 'unaniem gehoor gaf aan de omstandige argumenten die werden aangereikt om de door de Minister voorgestelde maximale korting van 25% korting voor bibliotheken en onderwijsinstellingen niet in het decreet op te nemen'.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie