HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Karmac in beeld voor toekomstige invulling bibliotheekvoorziening Vlissingen
19-12-2016
Verantwoordelijk wethouder Josephine Elliot heeft tijdens een overleg van de Adviesraad van de Vlissingse gemeenteraad op 15 december aangegeven dat voor de invulling van de bibliotheekvoorziening ook Karmac in beeld is. De toekomst van de Vlissingse bibliotheek is op dit moment onderwerp van onderzoek, waarbij het uitgangspunt een ingrijpende bezuiniging is, van 1.662.000 euro nu naar 563.000 euro in 2019. Besluitvorming over de invulling van de nieuwe bibliotheekvoorziening wordt in januari 2017 verwacht.
Verantwoordelijk wethouder Elliot meldde in antwoord op vragen van de POV-fractie van Karmac Bibliotheekservices een brochure te hebben ontvangen. ‘Deze brochure wordt meegenomen in het onderzoek naar de vraag wie de exploitatie van de Vlissingse Bibliotheekvoorziening in de toekomst zal gaan exploiteren. In dit onderzoek wordt getoetst aan het ambitieniveau dat door de raad is vastgesteld en aan de kaders van de nieuwe aanbestedingswet,’ aldus de wethouder tijdens het ‘vragenhalfuur’. 
De POV-fractie stelde tijdens het overleg van de Adviesraad onder andere de volgende vragen: ‘Klopt het dat Karmac interesse heeft in voortzetting c.q. overname van de Vlissingse Bibliotheek? Bent U door hen benaderd en/of met hun in gesprek? In onze ogen kan dit een aantrekkelijk alternatief voor de Zeeuwse Bibliotheek zijn als partij voor Vlissingen. Heeft U dat in beeld? Waaruit bestaat het mogelijke aanbod dat Karmac bibliotheekservices U gedaan heeft?’

De POV (Progressief Ondernemend Vlissingen) is als oppositiepartij met 1 zetel vertegenwoordigd in de Vlissingse gemeenteraad (totaal 27 zetels). Onduidelijk is nog of ook andere partijen Karmac als een ‘aantrekkelijk alternatief’ zien.

Eind september ging een meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad akkoord met de door het college voorgestelde bezuiniging op het bibliotheekwerk: van 1.662.000 euro nu naar 563.000 euro in 2019. Het college heeft in een voorstel, getiteld Vaststelling ambitieniveau Bibliotheek Vlissingen 2019-2023 (pdf), aangegeven hoe het denkt de bezuiniging in te vullen. In deze notitie stelt het college onder andere voor de huidige centrale bibliotheek in ‘t Spui te sluiten en te vervangen door een kleinere bibliotheek en de dienstverlening aan het onderwijs (in de vorm van bibliotheken op school) tot een minimum te beperken. Bovendien is het onzeker of de vestiging in Oost-Souburg open kan blijven. In de betreffende notitie wordt aangegeven dat voor de exploitatie van de verkleinde bibliotheek zowel gedacht wordt aan uitbesteding aan ZB | Planbureau (voorheen Zeeuwse Bibliotheek) als aan voortzetting van de exploitatie ‘in eigen beheer’. Uit de antwoorden van de wethouder op 15 december blijkt dat ook Karmac wordt bekeken als een potentiële optie. De besluitvorming hierover wordt verwacht in januari 2017.

In september 2014 werd met het aannemen van de Zomernota reeds afgesproken dat er fors gekort zou worden op de bibliotheek in het kader van ingrijpende bezuinigingen op de gemeentefinanciën die noodzakelijk werden geacht omdat Vlissingen aan de rand van de financiële afgrond stond. (Vlissingen is per 15 januari 2016 officieel een artikel 12-gemeente.) 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie