HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ook bibliotheken Noord-Veluwe en Best gaan over op boetevrij lenen
04-01-2017
Met ingang van 1 januari 2017 hebben ook de bibliotheken Noord-Veluwe en Best zich gevoegd in het groeiende rijtje van bibliotheken die kiezen voor boetevrij lenen. De bibliotheken willen zo drempels wegnemen en zich gastvrijer opstellen.
Hetty Kruithof, directeur Bibliotheek Noord-Veluwe (Elburg, Epe, Hattem e.o) zegt met de invoering van gastvrij lenen te streven naar een gastvrije bibliotheek, voor alle inwoners, zonder extra drempels. De bibliotheek wil er mee bereiken dat lid zijn voor iedereen makkelijker en leuker wordt, met voor iedereen gelijke toegang tot de volledige dienstverlening van de bibliotheek. Boetes wekken vaak ergernis en leiden tot ongewenste discussies in de bibliotheek. 'De bibliotheek is gastvrij en klantvriendelijk en daar passen boetes niet bij. Boetevrij is prettiger voor de leners en prettiger voor ons: we kunnen ons meer richten op leesbevordering, mediawijsheid en uitleen en zijn geen tijd meer kwijt met discussies over boete of het afhandelen van boetes. Eerder mochten kinderen na een boete soms een poosje niet lenen, nu worden er meteen weer nieuwe boeken uitgezocht, dat is wat we willen. We willen dat mensen die lezen niet gestraft worden, maar willen lezen juist stimuleren,' aldus Kruithof.

[Update 10 januari] Bibliotheek Katwijk heeft met ingang van 1 januari eveneens boetevrij lenen ingevoerd. De bibliotheek meldt daarover: 'Gastvrijheid en klantvriendelijkheid zijn belangrijk voor Bibliotheek Katwijk en deze boetes voor te laat inleveren sluiten daar niet langer bij aan. Deze aanpassing geeft onze klanten wat meer flexibiliteit rond de inleverdatum en ze krijgen niet meer te maken met extra of onverwachte kosten. Dit maakt het lidmaatschap van de bibliotheek aantrekkelijker.We verwachten dat onze klanten deze verandering dan ook positief zullen ontvangen.'

Ook de bibliotheek in Best, CultuurSpoor Best, heeft met ingang van 1 januari boetevrij lenen ingevoerd. De bibliotheek hanteert sinds die datum onder het motto 'zorgeloos lenen' geen telaat- en leengeld meer en een uitleentermijn van vier weken. 'De medewerkers kunnen zich nu concentreren op hun eigenlijke taak: het helpen van klanten. De bibliotheek hanteert voortaan een uitleentermijn van vier weken. Als materialen niet op tijd terug zijn, ontvangen de leners een verzoek om te verlengen of in te leveren. De ervaring van andere bibliotheken is dat veel boeken al voor de uitleentermijn teruggebracht worden,' aldus de bibliotheek. CultuurSpoor Best introduceert met ingang van 1 januari een vereenvoudiging van de abonnementsvormen, waarbij sprake is van twee abonnementen: het Klein en het Standaard Abonnement. Het abonnementstarief werd met zes euro verhoogd.

[Update 10 januari] Overigens heeft ook Bibliotheek Eindhoven met ingang van dit jaar een nieuwe abonnementenstructuur (pdf) ingevoerd, met daaraan gekoppeld afschaffing van de boetes en verlenging van de leentermijnen..

Nadat BiblioPlus in 2012 als eerste bibliotheek overging op boetevrij lenen (aanvankelijk als experiment en later permanent), kiezen steeds meer bibliotheken ervoor de boetes af te schaffen. Zo besloten de afgelopen twee jaar Bibliotheek West-AchterhoekBibliotheek Z-O-U-T, Bibliotheek Noord-Fryslân, Bibliotheek Nijkerk en Bibliotheek Rivierenland de boetes af te schaffen. Ook alle Groningse bibliotheken hebben per 1 december de boetes voor het te laat inleveren van materialen afgeschaft.

[Update 10 januari] Zie ook de blogpost van Mark Deckers met de titel 'De boetevrije bibliotheek rukt op: 16% van alle Nederlanders is nooit meer te laat!'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie