HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Helmond stelt gratis bibliotheekpassen beschikbaar voor laaggeletterden
05-01-2017
Inwoners van Helmond die deelnemen aan een cursus voor laaggeletterden en mensen met een inkomensverklaring die een minimuminkomen tot 120% hebben, kunnen voor dit jaar een gratis pas voor de Bibliotheek Helmond-Peel aanvragen. Het initiatief vloeit voort uit een in november 2016 door de Helmondse gemeenteraad aangenomen motie. 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november 2016 is door de Helmondse gemeenteraad een motie (pdf) aangenomen aangaande het verstrekken van gratis bibliotheekpassen als instrument in de strijd tegen laaggeletterdheid. Met deze motie werd de link gelegd tussen laaggeletterdheid en armoede. Door aan mensen met een minimuminkomen tot 120% een gratis bibliotheekpas te verstrekken, wordt de financiële drempel om de bibliotheek te bezoeken weggenomen, zo meent de gemeente. Het Helmondse college van burgemeester en wethouders heeft het besluit in een brief aan de gemeenteraad voorgelegd, aldus het Eindhovens Dagblad.

In Helmond is naar schatting 16 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd, ruim boven het landelijk gemiddelde van 12 procent.

Dit jaar gaat de bibliotheek maximaal 2381 bibliotheekpassen gratis verstrekken aan de genoemde twee doelgroepen (mensen met een inkomensverklaring die een minimuminkomen tot 120% hebben en mensen die een cursus volgen in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid). Door het gratis abonnement niet alleen beschikbaar te stellen op basis van een inkomensverklaring, maar ook aan mensen die deelnemen aan een taalcursus in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid, wordt actief een link gelegd met de bestrijding van laaggeletterdheid. Zo kunnen zij hun opgedane (taal)vaardigheden na afloop van de cursus onderhouden. Dit is belangrijk, omdat bij onvoldoende oefening de vaardigheden op den duur weer afnemen, met mogelijk opnieuw laaggeletterdheid tot gevolg, aldus de gemeente. De gemeente betaalt de helft van de 100.000 euro die de gratis bibliotheekpassen kosten, de andere helft betaalt de bibliotheek, aldus De weblog van Helmond, dat er aan toevoegt: ‘De gemeente gaat het gebruik van de gratis bibliotheekpassen evalueren. Daarna is er een betere inschatting te maken van de benodigde middelen voor structurele aanpak. Op basis hiervan zal een voorstel volgen met structurele dekking vanaf 2018.’ 
Mensen die een cursus volgen in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid ontvangen een jaar gratis lidmaatschap. Na dit jaar zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun abonnement. 
Het netwerk rondom laaggeletterdheid wordt ingezet om de mogelijkheid voor een gratis bibliotheekpas onder de aandacht te brengen.

Bibliotheek Helmond-Peel stelt in een Tweet ook met de gemeenten Deurne, Asten en Someren in gesprek te zijn over een kortingsregeling voor minima.

Overigens heeft Bibliotheek Helmond-Peel met ingang van 1 januari 2017 één nieuw abonnement ingevoerd ter vervanging van de verschillende oude abonnementen, waarbij - net als in Best - onder het motto ‘Zorgeloos lenen’ het telaat- en leengeld worden afgeschaft. Het nieuwe abonnement Zorgeloos lenen gaat 42 euro per jaar kosten en tot 18 jaar is het gratis. Alle oude abonnementen worden automatisch omgezet naar dit nieuwe Zorgeloos Lenen-abonnement. (Zie ook dit YouTube-filmpje


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie