HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlissings college positief over overname bibliotheek door ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
26-01-2017
Het college van Vlissingen wil de bibliotheekvoorziening in de gemeente overdragen aan ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. De ZB moet eerst de onderdelen personeel, locatie en financiën verder uitwerken voordat een definitieve overeenkomst wordt gesloten. ZB zou dan van de huidige personeelsformatie van 14,85 fte ongeveer de helft overnemen.
Het voornemen van het Vlissings college komt voort uit een ingrijpende bezuiniging waartoe de raad in 2014 besloot. Het gaat om een bezuinigingsopdracht waarbij de subsidie met ruim 1,1 miljoen euro terug moet worden gebracht van 1.662.000 euro per 1 januari 2015 naar 563.000 euro in 2019. In september 2016 werd door de gemeente gekozen voor een ‘aangepast ambitieniveau’ voor de bibliotheekfunctie. Aansluitend bij dit aangepaste ambitieniveau waren voor de invulling van de bibliotheekvoorziening in Vlissingen nog twee partijen in beeld: Karmac Bibliotheekservices en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het college van B&W spreekt nu het voornemen uit om de uitvoering van het werk van Bibliotheek Vlissingen over te dragen aan ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, zo blijkt uit een persbericht van de gemeente Vlissingen.

De gemeente stelt dat er om drie redenen gekozen is voor het voorstel van ZB:
  1. Het voorstel van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voldoet aan het ambitieniveau zoals is vastgesteld door de gemeenteraad. De ZB is een gecertificeerde bibliotheek en daarmee heeft de gemeente de garantie dat de Bibliotheek Vlissingen blijft voldoen aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob);
  2. De ZB stelt een vestiging in CineCity voor, die ook in het weekend en buiten kantooruren open zal zijn. Het Taalhuis behoudt een plek in deze nieuwe vestiging en de ZB zal de activiteiten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid blijven faciliteren. Daarnaast blijven op alle lagere scholen in Vlissingen een aanbod van boeken beschikbaar. Het bibliotheekgebouw aan de Spuistraat wordt verkocht;
  3. Voor de huisvesting in Oost-Souburg wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor een beperkte bibliotheekvoorziening. Het pand aan de Kanaalstraat wordt verkocht. De ZB zal voor een alternatieve locatie zorgen.
De overgang gaat gepaard met het wegbezuinigen van de helft van het aantal fte’s. De huidige formatie van de bibliotheek is nu 14,85 fte (verdeeld over 21 werknemers). De ZB neemt 7,25 fte over. ‘Voor de mensen die niet mee kunnen wordt in overleg binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht,’ aldus verantwoordelijk wethouder Josephine Elliott tegenover de Vlissingse Bode.

Het huidige bibliotheekpand in de Spuistraat zal worden verkocht en in plaats daarvan zal de ZB een kleinere bibliotheek in CineCity realiseren. CineCity-eigenaar Ad Weststrate verwelkomt de komst van de bibliotheek, zo blijkt uit een bericht van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). ‘Ik zie een duidelijke toegevoegde waarde voor zowel de bibliotheek als de bioscoop. Het versterkt elkaar,’ aldus Weststrate. Ook ZB-directeur Perry Moree verwacht dat de combinatie met CineCity de bibliotheek kan versterken, maar hij merkt daarbij op: ‘We realiseren ons wel dat bioscooppubliek niet per se bibliotheekpubliek is. Onze uitdaging is de mensen zo te verleiden, dat ze ook de linkerkant van CineCity bezoeken.’ Moree zegt verder over het toekomstige onderkomen van de bibliotheek: ‘Het is een prima locatie en met een eigen ingang. Fysiek wordt het wel een stuk kleinere bibliotheek. Dat kan ook niet anders, omdat maar een derde van het budget overblijft.’ Kees Hamann, directeur Bibliotheek Vlissingen, stelt in de PZC de overname door de ZB te zien als de beste oplossing onder de huidige omstandigheden. ‘De bezuiniging is dermate omvangrijk, dat je bij een zelfstandige voortzetting heel kwetsbaar wordt. Onze insteek is een zo goed mogelijke dienstverlening voor de Vlissingers overeind te houden,’ aldus Hamann.

Ook het huidige filiaal van Bibliotheek Vlissingen aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg zal verkocht worden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie, maar de Provinciale Zeeuwse Courant noemt verhuizing naar zorgcentrum De Zoute Viever als een reële mogelijkheid. De Souburgse vestiging krijgt in de nieuwe situatie geen vaste werknemers; vrijwilligers moeten de dienst voortzetten.

De ZB moet de onderdelen personeel, locatie en financiën eerst nog verder uitwerken en hoopt per 1 juli 2017 de huidige bibliotheekvoorziening in Vlissingen over te nemen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie